Operace okaProblémy se zrakem trápí velké množství lidí a především určitá refrakční porucha je nejčastější příčinou zhoršeného vidění. Korekce těchto poruch je v současnosti několik. Použití brýlí nebo kontaktních čoček je již dnes běžnou záležitostí. Ale zkuste si představit, že se věnujete například nějakému aktivnímu a kontaktnímu sportu, tak použití brýlí je v takovém případě skoro nemožné Nejen že vás budou značně omezovat, ale pokud dostanete například úder, tak brýle mohou prasknout a kromě toho, že to může být i nebezpečné, tak vás to bude něco stát.

Nové brýle totiž nejsou nejlevnější záležitost. Určitým řešením mohou být také kontaktní čočky, ale ne každý je dokáže akceptovat a mohou nepříjemné dráždit. Pokud tedy není možné použít brýle a ani kontaktní čočky vám nevyhovují, tak máte ještě jednu možnost a tou je refrakční chirurgie.

Refrakční chirurgie - nový přístup v léčbě očních onemocnění

Díky novým mikro-chirurgickým metodám a nejnovějším technickým vymoženostem dochází k zásadním změnám přístupu k léčbě některých očních onemocnění a samozřejmě i refrakčních poruch. V poslední době se tak stále více do popředí dostává řešení refrakčních poruch pomocí refrakční chirurgie a tento způsob začíná využívat stále větší množství lidí, kteří mají problémy s nějakou refrakční chybou.

Refrakční chirurgie je nejrychleji se rozvíjející pododvětvím očního lékařství. Náplní refrakční chirurgie je odstraňování refrakčních poruch jako krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, presbyopie a aberace vyšších řad.

Co je to refrakční chirurgie

Refrakční korekce je vlastně chirurgický zákrok, pomocí kterého je možné řešit problémy s viděním. Tyto operace nejsou vždy ideální, aby vaše oči, ale to snížit, závisí na brýle a kontakty. Existuje mnoho důvodů proč byste mohli potřebovat operaci. Například to může být problém s kataraktou, která vám brání ideálně vidět svět takový, jak jste byli zvyklí. I v tomto případě je možné provést chirurgický zákrok a zlepšit tak vidění.

Ze široké škály chirurgických zákroků pro korekci refrakčních poruch jsou v Evropě a USA nejčastěji používány metody laserové refrakční chirurgie (CustomCornea, lasik, prk, lasek, DTK), nitrooční chirurgické operace (RLE, implantovatelní nitrooční čočky), kombinace laserové a nitrooční chirurgie (Bioptika ) a metody incizní chirurgie (AK).

Laserová refrakční chirurgie

Nejběžnějším typem refrakční korekce je laserová operace oka. Jedná se o operaci, která využívá laser, který je schopen měnit lomivost rohovky a tím redukovat oční poruchu. Rohovka je tenká průhledná blanka na povrchu oka, která je součástí optického systému oka a podílí se na tom, aby světlo přicházející z vnějšího prostředí dopadlo na přesně určené místo na sítnici. Pokud není něco v pořádku s touto částí, bude docházet k rozostřením vidění.

Existuje několik typů laserových operací a vždy je na konkrétním chirurgovi, který typ zvolí. Mezi tyto zákroky patří již zmíněné Lasik, Lasek, PRK a nejnovější jsou to Epi Lasik a jiné. Každá metoda může dobře fungovat, ale ne vždy je možné pro každého použít stejný typ zákroku.

Na základě typu a velikosti dioptrické poruchy, velikosti aberace vyššího řádu, věku, tloušťky rohovky, šíře zornice, stavu čočky a sítnice, nároků a potřeb je nutné pro každého pacienta zvolit tu nejvhodnější metodu zákroku individuálně. Rovněž jsou pacienti, kteří z určitého důvodu nejsou vůbec vhodní pro tyto typy zákroků.

Proč využít metody refrakční chirurgie

Existuje několik důvodů, proč byste mohli chtít absolvovat tento druh chirurgického zákroku. Pokud jste tedy začali o takovém zákroku uvažovat, měli byste si promluvit se svým kontaktologem, zjistit si co nejvíce informací, zvážit možné komplikace a následky a samozřejmě absolvovat vyšetření, které vám potvrdí, zda jste vhodný adept nebo ne. Je třeba si totiž uvědomit, že chirurgický zákrok již nelze vrátit zpět a každá operace s sebou přináší určitá rizika

Jen v málo oborech medicíny došlo v posledních dvaceti letech k takovým změnám jako v očním lékařství a především v refrakční chirurgii. V průběhu posledních několika let podstoupilo v Čechách laserový či jiný chirurgický zákrok s cílem odstranit dioptrickou poruchu nebo jiné problémy s viděním několik desítek tisíc pacientů. Celosvětově chirurgická korekce umožnila zlepšit vidění mnoha desítkám milionů lidí.