Nitrooční tlak, okoNitrooční tlak je termín, který pravděpodobně slyšel již každý z nás, ať už při návštěvě lékaře, optometristy, oční optiky nebo jinde. Co všechno se ale pod tímto pojmem skrývá, jaký je jeho význam a důležitost, však mnozí nevědí. Závažnost nitroočního tlaku by se dala přirovnat v současné době k tak velmi "propagovanému" krevnímu tlaku, o kterém každý ví, že jeho zvýšení nebo snížení může mít pro člověka nepříjemné následky. Podobně bychom mohli mluvit i o nitroočním tlaku.

Proč je nitrooční tlak důležitý?

Nitrooční tlak (intraocular pressure) je jedním z velmi významných klinických faktorů v oftalmologii. Jeho udržování v normálních, fyziologických hodnotách je pro správnou funkci oka a očních struktur a v konečném důsledku i pro zachování dobrého a neporušeného vidění, velmi důležité.

Nitrooční tak zachovává stálý tvar oka a chrání jej před deformací, protože je zatěžován víčky a velkou silou okohybných svalů. Také je nezbytný pro předcházení otoků tím, že vypuzuje tekutinu obsahující odpadní metabolity a vrací se zpět do krevního oběhu.

Protože se může bulbus rozpínat jen minimálně, je nitrooční tlak výsledkem rovnováhy mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny. Při snížené tvorbě nebo jednodušším odtoku nitrooční tlak klesá. Důvodem vysokého nitroočního tlaku může být nadměrná tvorba nitrooční tekutiny nebo nedostatečná průchodnost odtokových kanálků, které jsou umístěny v nitrooční úhlu.

Hodnoty očního tlaku

Rozmezí fyziologických hodnot nitroočního tlaku je poměrně velké, a to 10 až 21 mmHg u zdravých očí. Musíme brát v úvahu fakt, že hodnoty nitroočního tlaku jsou značně individuální a mezní hodnoty tohoto intervalu nemůžeme považovat za jakýsi horní či dolní limit normálu. Jinak řečeno, hodnoty "nad" jsou posuzovány za podezřelé. I když víme, že nitrooční tlak není zdaleka jediným ukazatelem v diagnostice glaukomového onemocnění, stále zůstává jedním z nejvýznamnějších. Proto odlišení fyziologických, podezřelých a patologických hodnot nitroočního tlaku je nesmírně důležité.

Denní kolísání nitroočního tlaku je také individuální, udávají se však odchylky od 2 do 6 mmHg u normálních zdravých očí. Při oční hypertenzi nebo glaukomatózních očích jsou odchylky větší.

V ranních hodinách jsou hodnoty očního tlaku nejvyšší, konkrétně těsně po probuzení, během dne mají tendenci klesat. Tato skutečnost však platí asi u 80% lidí, někteří mohou mít maximální hodnoty večer, jiní zase vykazují 2 maxima za den. Ve snaze zjistit reálné hodnoty nitroočního tlaku u určitého pacienta by bylo ideální, kdyby se kontrolovaly v různých denních dobách. Vzhledem k tomu, že naprostá většina pacientů má maximální hodnoty v dopoledních hodinách, je pro klinickou praxi dostačující odčítání v tomto okamžiku.

Nemoci a nitrooční tlak

Nitrooční tlak je důležitým orientačním ukazatelem závažnosti onemocnění. Vyšetření musí být vždy doplněno o zmapování zorného pole a stavu papily zrakového nervu. U normotenzního glaukomu nemusí hodnoty nitroočního tlaku dosahovat patologických hodnot ani v pokročilém stadiu. Naopak u oční hypertenze je nitrooční tlaku zvýšený, ale ostatní příznaky glaukomu chybí. U těchto nemocných se často objevuje i nízký krevní tlak. Nitrooční tlak významně zvyšuje psychický stres a kouření. Vypití velkého množství tekutin za krátký časový interval může vést k výkyvům nitroočního tlaku. Sportovní aktivity, konzumace alkoholu v malém množství a užívání marihuany nitrooční tlak snižují.

Aplikace kortikosteroidů a stav očních víček také ovlivňují hodnoty nitroočního tlaku. Dokonce držení a poloha těla mají také vliv na výkyvy nitroočního tlaku. V ležící poloze se nitrooční tlak zvyšuje asi o 2 mmHg, při stoji na hlavě se zvýší extrémně. Tělesná námaha ho naopak snižuje.