Děti si hrají v trávěAkomodace je schopnost oka vidět ostře předměty nacházející se v různé vzdálenosti před okem v závislosti na změnách mohutnosti optického systému oka. Mechanizmus akomodace není u všech živočichů stejný, například u ryb dochází k akomodaci změnou polohy čočky u některých ptáků zvětšením zakřivením rohovky prodloužením oka. U lidí je akomodace oka způsobena zvětšováním zakřivení přední plochy čočky při současné změně její tloušťky. Akomodace je obvykle na obou očí stejná.

Co je to akomodace?

Pro ostré vidění předmětů je nutné aby byl jejich obraz na sítnici oka. Oko je schopno vidět ostře různě vzdálené předměty. Přizpůsobení se oka různým vzdálenostem se nazývá akomodace. Změnu tvaru a tím taky i parametrů oční čočky zabezpečují ciliární svaly. Při pozorování blízkých předmětů se poloměr křivosti přední plochy čočky zmenší při současném zvětšení její tloušťky, čím se zkrátí ohnisková vzdálenost optické soustavy oka. V případě sledování vzdálených předmětů čočka ostává relativně v klidu a ciliární svaly vykonávají minimální práci. Zakřivení čočky se mění minimálně v závislosti na dioptrické vadě (hypermetropové využívají akomodaci i do dálky, myopové nikoliv). Při pozorování vzdálených předmětů jsou ciliární svaly minimálně namáhány zatím co při vidění na blízko jsou svaly napnuté a oko se značně unavuje.

Mechanizmus akomodace

Zjednodušeně je možné říci, že při akomodaci dochází ke vztahů vláken ciliárního svalu, což vede k uvolnění čočky a tím ke změně poloměru zakřivení. Celý proces je však podstatně složitější. Základní biomechanické a anatomické změny v průběhu akomodace jsou následující:

  • Kontrakce ciliárního svalu
  • Ciliární sval s cévnatkou a zadní části ciliárního závěsu se posune o asi 0,5 mm vpřed
  • Přední čas zonulárního závěsu se posune vpřed

Elastická čočka a její pouzdro se zaoblí a zvýši lomivost, protože se ekvatoriální průměr čočky zmenší o 0,4 mm, přední pól se posune o 0,3 mm vpřed a změní poloměr zakřivení z 11 mm na 5,5 mm. Zadní pól se posune o 0,15 mm vpřed a změní poloměr zakřivení z 5,18 mm na 5,05 mm. Centrální tloušťka čočky se zvýší o 0,36 – 0,58 mm a v důsledku gravitace čočka poklesne o 0,3 mm.

Faktory akomodace

Činnost akomodace je především ovlivněna dvěma faktory: schopnost čočky měnit tvar (její elasticita) a sila ciliárního svalu (jeho výkonnost). Schopnost čočky měnit tvar označujeme jako fyzickou akomodaci a kontrakční sílu ciliárního svalu pak označujeme jako fyziologickou akomodaci.

Akomodace je ovlivněna řadou dalších faktorů a to jak optických (například sférická a chromatická aberace, astigmatismus), tak neoptických (velikost, vzdálenost předmětů). Vliv má taky nálada, vůle, věk, únava ale taky osvětlení a kontrast.