Uslzená slečnaJednou ze základních podmínek běžné činnosti oka je vhodné zvlhčování povrchu oka slzami. Nedochází při tom ani k hromadění slz nebo jejich stékání na obličej. Slzy můžeme jednoduše definovat jako tekutinu, která vytéká z našich očí, když pláčeme nebo když naše oči "slzí" - například při podráždění. Jsou kapalným produktem slzných, hlenových a tukových žláz. V případě, že dojde k podráždění předního segmentu oka nebo k emočnímu vzrušení, produkce slz se až několikanásobně zvyšuje.

Hlavním úkolem slz je zvlhčit povrch předního segmentu oka. Na tomto zvlhčení má největší podíl typ slz, který se nazývá slzný film. Udržuje oči neustále vlhké.

Slzní film

Slzy vytvářejí na povrchu rohovky slzný film. Jeho hlavní funkcí je ochrana oka a čištění povrchu oka, zajišťuje tak ochranu oka před infekcí. Slzní film je důležitý pro metabolismus rohovky a její výživu. Jeho tloušťka je 4,5 - 8,7 μm a kolísá s dobou po mrknutí. Slzný film má velké povrchové napětí, které zabraňuje stékání vodní vrstvy filmu. Je tvořen třemi funkčně úzce souvisejícími vrstvami: zevní - tukovou, střední - vodní a vnitřní - hlenovou.

Tuková vrstva slzního filmu

Je nejsvrchnější částí slzného filmu a jejím hlavním úkolem je ochrana vodní vrstvy před odpařováním. Také zvlhčuje víčka při jejich pohybu přes oční kouli.

Vodní vrstva slzního filmu

Dodává atmosférický kyslík rohovkovému epitelu, má antibakteriální účinky, vytváří optimální hladký povrch rohovky, umožňuje tvorbu ostrého obrazu na sítnici a nakonec odplavuje ze spojivkového vaku a rohovky ostatky odumřelých buněk a bakterií.

Hlenová vrstva

Hlenová vrstva má velkou bobtnavou schopnost, výrazně snižuje povrchové napětí a hydrofobní vlastnosti epitelu se tak mění na hydrofilní. Tím je umožněno jednoduché rozprostření vodní vrstvy po povrchu rohovky a její zvlhčení.

Nerovnováha v kvalitě a kvantitě jednotlivých složek slzného filmu nebo poruchy mrkání zhoršují distribuci slz a mohou představovat výrazný problém - například syndrom suchého oka.