PRK – fotorefrakční keratektomie je laserový zákrok využívaný ke korekci nízké a sřední krátkozrakosti a astigmatismu. V některých speciálních případech může být použitá i ke korekci vyšší krátkozrakosti.

Metoda PRK byla poprvé uskutečněna v roku 1987, tehdy ještě v západní Bralíne. Při korekci krátkozrakosti laserem se odstraňuje centrální oblast stromatu a tím dochází k požadované změně zakřivení rohovky fotoablací, pomoci excimerového laseru. To umožňuje zaostřit světelné paprsky zpět na sítnici. Při nápravě astigmatizmu vyrovnáva laser odstranění tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. Zákrok se děla po odstranění epitelu rohovky.

Procedura PRK

V průběhu procedury pacient leží. Povrch oka je dokonale znecitlivěn a anestetickými kapkami a spolu s jeho okolím je krytý sterilní rouškou. Pacient je při tomto zákroku plně při vědomí. Úkolem pacienta je co nejlepší fixace oka během operace. Poloha oka je sledovaná automatickým systémem, tzv. – eye tracker, který je součásti laserového přístroje. Při drobných pohybech upravuje směr laserových paprsků tak, aby dopadli na správné místo (do optické osy pacienta).

Průběh fotorefrakční keratektomie

V první fáze operace je odstraněná povrchová vrstva epitelu. Táto vrchní, měkká vrstva rohovky má totiž velkou schopnost regenerace. Před aplikací laserového světla je operatérem z místa budoucí léčby opatrně odstraněn. Samotným laserovým zákrokem je odstraněna vrstvička rohovkového stromatu. V průběhu několika dní po PRK vrstva epitelu spontánně regeneruje a dokonale obnoví hladký a lesklý povrch oční rohovky. Mikrovrsvta stromatu odstraněna laserem neregeneruje a zachovává si nové zakřivení rohovky. Laser obvykle odstraňuje cca 5% - 15% tloušťky rohovkového stromatu. Strukturální integrita oka zůstava plně zachována. Paprsek laseru, díky své vlnové délce neprochází rohovkou a nijak teda neovlivňuje tkáň uvnitř oka.

Potom, co je potřebná vrstva stromatu laserem odstraněna překryje operatér povrch oka kontaktní čočkou, která oko chrání po dobu prvních dní hojení. Čočka zůstává v oku ve dne i v noci po dobu čtyř dní.

Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celý zákrok PRK jednoho oka trvá přibližně 5 až 10 minut. Obnova vidění na úroveň dobrého vidění po PRK trvá několik dní. Pacient sice vidí už několik minut po zákroku, ale vidění je značně zamlžené. K dobrému vidění je nutná obnova povrchové epitelové vrstvy. Epitel se hojí v průběhu tří až čtyř dní. Hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění.

Možné pooperační problémy a komplikace

Většina lidí pociťuje v prvních dnech po PRK určité problémy spojené s hojením povrchu oka.Patří mezi ně slzení, zčervenání oka a větší, nebo menší pocit řezání a pálení očí. Někteří pacienti můžou mít vysloveně bolest očí v průběhu prvního operačního dne. Během prvních dní po PRK se podávají antibiotické kapky a kapky ovlivňující hojení. V dalších týdnech po zákroku může část pacientu pociťovat mírný pocit suchých očí, třeštění světla, sníženou ostrost vidění za šera a pocit kruhů kolem jasných světel v noci. Problémy jsou častější a výraznější u pacientů se širokou zorničkou. K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu druhého až čtvrtého měsíce po PRK. V této době se podávají kapky napomáhajíci příznivé přestavbě rohovkové tkáně.

Výsledek zákroku je do určité míry ovlivněn charakterem vnitřního hojení rohovkové tkáně v období po zákroku. Charakter a míra tohoto hojení jsou v určitém rozmezí individuálně variabilní. U nižších dioptrií je vliv individuálního charakteru hojení prakticky zanedbatelný, při opravdu vysoké poruše však může vyvolat odchylku od záměru až o velikosti několika dioptrií. U většiny pacientů je možné dosáhnout uspokojivého výsledku jedním zákrokem. U některých pacientů je možné výsledné vidění doladit doplňujícím zákrokem.