Operace LASIKOperace očí metodou LASIK probíhá ve dvou fázích za přísných sterilních podmínek. Operace se provádí ambulantně. Před operací LASIK se do očí kápnou mydriatiká a pacient dostane lék na uklidnění. V průběhu zákroku pacient leží na pohodlném lůžku, spuštěn pod přístroj a sleduje červený fixační bod. Ke znecitlivění se používají anestetické kapky. Oční chirurg přilepí řasy oka lepicí páskou ke kůži, aby při operaci nevadily. Pod víčka se umístí rozvěrač, který brání mrkání v průběhu operace.

První fáze operace oka metodou LASIK

V první fázi LASIK se provádí parciální lamelární naříznutí rohovky (keratektomie) pomocí mikrokeratomu a jeho výsledkem je tvorba rohovkové lamely. Pro vytvoření rohovkové lamely je nutné pomocí přísavného kroužku přiloženého na okraj rohovky vytvoření vysokého vakua (65 mmHg). Speciálním keratotomem se pak v průběhu několika sekund vytvoří lamela rohovky o požadovaném průměru a tloušťce 130 až 160 mikrometrů povrchu rohovky (1 / 5 až 1 / 3 její tloušťky). Lamela zůstává s lůžkem spojena můstkem, který může být lokalizován intranasálně nebo nahoru podle typu keratomu.

Druhá fáze operace LASIK

Ve druhé fázi operace následuje laserová fotoablace stromálního lůžka pod odklopenou lamelou excimerovým laserem. Chirurg zaměří excimerový laser, který je naprogramován tak, aby odstranil z vnitřní části rohovky potřebné množství tkáně zvané stroma. Aktivní monitorovací systém přístroje sleduje polohu oka a reaguje na jeho případný pohyb. Studený paprsek laseru o průměru 0,8 mm odstraňuje mikrometry tkáně vrstvičku po vrstvičce. Odstraněná tkáň není organismem nahrazována. Paprsek laseru díky své vlnové délce neprochází rohovkou a neovlivňuje tedy tkáně uvnitř oka.

Závěr operace oka

Po ukončení fotoablace povrchu rohovky, která trvá obvykle několik vteřin, se lamela opět přiloží na své původní místo, které si operatér před zákrokem označí na oko fixem. Při správné pozici a adhezi lamely je operace ukončena. Kontaktní čočka nemusí být aplikována a lamelu není nutné ani přišívat, protože se v průběhu několika minut pevně přisaje ke stromě rohovky. Celá operace LASIK jednoho oka trvá přibližně deset až patnáct minut.

Operace metodou LASIK se provádí zpravidla na obou očích najednou. Obnova vidění po LASIK je velice rychlá. Již v průběhu prvních dní začne většina pacientů vidět jasně s minimem rušivých elementů. K úplné, konečné stabilizaci vidění dochází během prvního měsíce. Pacient dostane domů kapky (antibiotika, protizánětlivé a zvlhčující oční kapky), které je nutné v prvních několika dnech po operaci kapat do operovaného oka.

Předností metody LASIK je zachování neporušeného povrchového epitelu rohovky a Bowmanovo membrány (druhá vrstva rohovky) v optické ose.