Bolest očí po operaciŽádný operační zákrok není nikdy stoprocentní a také v případě operace LASIK mohou nastat různé komplikace. Metoda LASIK se sebou přináší vyšší riziko pooperačních komplikací, související hlavně s tvorbou rohovkové lamely. Další komplikace můžeme rozdělit na komplikace během operace, při laserovaní a na komplikace pooperační.

Komplikace při LASIK souvisejících s tvorbou lamely

U komplikací souvisejících s tvorbou lamely se jedná o nepravidelný nebo neúplný řez, totální nebo decentrovaná lamela. Z časných pooperačních komplikací typických pouze pro LASIK je možný sesun lamely z původního lůžka, epiteliální invaze (vrůstání epitelu pod lamelu), buněčná drť v mezistyčných plochách nebo difuzní lamelární keratitida (sterilní zánět rohovky na imunologickém podkladu). Jedná se však o komplikace relativně malé závažnosti, které lze dobře terapeuticky zvládnout.

Komplikace počas operace LASIK

Do komplikací vznikajících během operace patří krvácení z limbálních cév (při okraji rohovky) - je to drobnější typ komplikace, vyskytuje se především u dlouhodobých nositelů kontaktních čoček. Dále nepřisátí kroužku - v tomto případě lze zákrok opakovat za 1 až 2 týdny a také mohou nastat komplikace při tvorbě lamely.

Problémy při laserování oka

Co se týče komplikací při samotném laserování, může dojít k decentraci laserového zákroku - vlivem nepřesné fixace červeného světla pacientem během operace dojde k decentraci (posunu laserového paprsku mimo optickou osu pacienta). Ve většině případů to však lze dolaserovat v určitém odstupu od primárního zákroku.

Pooperační komplikace

Pooperační komplikace mohou nastat po několika hodinách či dnech po zákroku. Mezi ty časné patří posun lamely z původní pozice. Tento posun vzniká nejčastěji 24 hodin po zákroku (při neopatrné aplikaci kapek, při prudkém mrknutí nebo přetřením oka). Při posunu je nutno lamelu opět chirurgicky vrátit na původní místo přičemž tento typ komplikace nemá vliv na výslednou zrakovou ostrost. K dalším pooperačním komplikacím patří vznik infekce, která je většinou dobře léčitelná.

Dále pak může dojít k pozdním pooperačním komplikacím. Sem patří zjizvení rohovky u pacientů s vyšším počtem dioptrií, s horší hojivostí rohovky nebo při defektech lamely. Tyto komplikace pak mají za výsledek trvalý pokles zrakové ostrosti nebo rozptyl světla (tzv. glare). Může se vyskytnout i indukovaný astigmatismus, zvýšení nitroočního tlaku, syndrom suchého oka, progrese nebo regrese poruchy nebo komplikace týkající se zadní části oka (sklivce nebo sítnice).