Barevná kontaktní čočka v okuBylo uděláno již několik studií, v nichž se zjišťovala případná toxicita měkkých kontaktních čoček, které jsou vyráběny z materiálu zvaného HEMA, a to v různých fázích polymerace. Všechny studie potvrdily nezávadnost tohoto materiálu. Vzhledem k tomu, že barevné kontaktní čočky vyvolaly podezření, že změněné chemické složení materiálu by přidáním barviv mohlo být příčinou nesnášenlivosti kontaktních čoček, byly čočky podrobeny laboratorním testům.

Měkké barevné čočky byly tedy testovány na stanovení cytotoxicity - testem membránové aktivity, která se používá pro detekci cytotoxicity implementačních materiálů. Principem testu je schopnost živé živočišné buňky přijímat pinocytózou neutrální červeň a shromažďovat ji v lysozomě. Pokud však na buňky působí toxický materiál, dojde k narušení cytoplazmatické membrány i membrány lysozomy a barvivo se z buňky uvolní. Objeví se nápadný kontrast mezi zónou zbarvených (nepoškozených) buněk a zónou odbarvených (mrtvých) buněk. A jak dopadly výsledky testů?

Autor experimentu zjistil, že nesnášenlivost barevných kontaktních čoček klientů má skutečně jiné příčiny než jejich pozměněné složení, protože bylo zjištěno, že nejsou pro buňky pěstované in vitro toxické a nevyvolávají žádné degenerativní pochody na buňkách, které jsou s nimi v kontaktu. Pozorování tedy neukázalo ohraničené odbarvení na agarových plotnách. Před provedením pokusu byly testovány kontaktní čočky, které způsobily klientům potíže, několikrát opláchnuty ve fyziologickém roztoku, kvůli vyloučení možnosti kontaminace.

Informační zdroj:

  • Lék. Zpr. LF UK Hradec Králové, 44, 1999, 1-2, 1-6. Abulgasim Adam Almesmary. 1999.

Napsal: Čočkovník.cz