Při mořiVšichni vědí, že dlouhodobý pobyt na slunci může poškodit pokožku. Vaše oči jsou ve skutečnosti stejně tak náchylné k poškození UV zářením jako vaše kůže. Je klinicky prokázáno, že dlouhodobé vystavení vašich nechráněných očí slunečnímu záření může poškodit povrch oka a jeho vnitřní struktury.Tyto negativní účinky se navíc kumulují. Čím déle jsou vaše oči vystaveny UV záření, tím větší je riziko vzniku očních onemocnění a chorob očí spojených s věkem.

Co přesně je UV záření?

Ultrafialové paprsky jsou složkou slunečního světla.UV-A paprsky opalují pokožku a jejich následkem dochází k předčasnému stárnutí pokožky. UV-B paprsky zapříčiňují spálení a často jsou spojovány s rakovinou kůže a s problémy očí jako je například šedý zákal. UV-C paprsky jsou nejnebezpečnější. Jsou naštěstí blokovány ozonovou vrstvou a nedostanou se na zemský povrch.

Co je známo o UV záření

 • Intenzitu slunečního UV záření na zemi ovlivňuje několik faktorů jako výška slunce, zeměpisná šířka, nadmořská výška, odraz od zemského povrchu, koncentrace atmosférického ozonu a oblačnost.
 • Oblaka snižují, ale neodstraní UV záření. Měnící se oblačnost anebo tenká vrstva oblaků umožňuje větší části UV záření proniknout na zemský povrch.
 • Tenčí atmosféra ve vyšších nadmořských výškách blokuje méně UV záření. S každými 1000 metry nadmořské výšky se intenzita UV záření zvyšuje o 10 až 12 %.
 • Intenzita UV záření se výrazně zvyšuje odrazem z takových povrchů jako voda, sníh či písek. Suchý plážový písek může odrazit až 15–20 % a mořská vlna až 10–20 % UV záření.
 • Do hloubky půl metru pod vodou se dostává 40 % UV záření dopadajícího na vodní hladinu.
 • Intenzita UV záření je podstatně vyšší od dubna do září; může však být výrazná i v zimních měsících. Sníh může odrazit až 80 % UV záření.

Proč kontaktní čočky s UV filtrem?

Během pobytu na sluníčku byste vždy měli nosit sluneční brýle s UV filtrem. Součástí ochrany může být rovněž klobouk se širokým okrajem. Pokud ale nenosíte speciální sluneční brýle podobné plaveckým,sluneční paprsky pronikají do vašich očí kolem obruby. Periferní UV záření se při průniku přední částí oka koncentruje ve vaší rohovce.

Ilustrace pronikání slunečních paprsků do vnitřních částí oka:

Se slunečními brýlemi a bez kontaktních čoček s UV filtrem

johnson-kontaktni-cocky-uvfiltr1

Oční čočkou koncentrované paprsky jsou škodlivější než UV paprsky, které pronikají do rohovky zepředu. Je prokázáno, že kontaktní čočky s UV filtrem účinně blokují periferní UV záření.

Ilustrace situace se slunečními brýlemi a s kontaktními čočkami s UV filtrem

johnson-kontaktni-cocky-uvfiltr2

Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit vaše oči před periferním UV zářením, pronikajícím kolem rámečků vašich brýlí (viz obrázek výše).

Kontaktní čočky s UV filtrem nejsou náhradou slunečních brýlí. Měli byste je vždy nosit společně se slunečními brýlemi s kvalitním UV filtrem. Kontaktní čočky s UV filtrem společně se slunečními brýlemi s UV filtrem poskytují lepší ochranu před škodlivým periferním UV zářením.

Jaké jsou tedy výhody kontaktních čoček s UV filtrem?

 • Pomáhají chránit vnější i vnitřní struktury oka před UV zářením.
 • Poskytují ochranu před periferním a odraženým zářením, jehož dopadu nezabrání sluneční brýle nebo klobouk.
 • Jsou jedinou dostupnou ochranou očí v případech, kdy si zapomenete sluneční brýle nebo klobouk anebo kdy brýle nejsou vhodné, například při winsurfingu či sportech jako je kopaná a volejbal.
 • Kontaktní čočky s UV filtrem poskytují vašim očím dodatečnou celodenní ochranu před UV zářením, aniž byste na ni museli myslet. Složky blokující UV záření jsou obsaženy v materiálu, z něhož jsou čočky vyrobeny, a tudíž se z čočky nesloupávají ani neuvolňují.

Kontaktní čočky s UV filtrem nejsou náhradou slunečních brýlí s ochranou před UV zářením, protože nekryjí celý povrch oka a jeho okolí.

Reference:

 1. INTERSUN, The Global UV Project, A Guide and Compendium, Radiation and Environmental Health Unit; Protection of the Human Environment, World Health Organization, Geneva, 2003. http://www.who.int/uv/en/
 2. http://alep.unibase.com/sunconf/papers/cmills/tbl1.html
 3. McCarthy CA, et al. Attributable risk for cataract to prioritize medical and public health action. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000, 41 (12): 3720-5.
 4. Ultraviolet Project,Institute For Eye Research (Coroneo, et al.), 2000.
 5. Schnider CM, UV-Blocking Contact Lenses Play Unique Role in Protecting Patients’ Eyes. Refractive Eyecare®. December 2005.

Napsal: Johnson & Johnson Vision Care