Žena si aplikuje kontaktní čočkuKontaktní čočky v dnešní době představují velmi jednoduchý a pohodlný způsob jak korigovat vaši refrakční chybu. Pokud se chystáte na večírek, společenskou akci nebo chcete částečně změnit svůj vzhled, můžete sáhnout po barevných kontaktních čočkách. Dříve než si kontaktní čočky koupíte, neměli byste zapomenout na jednu důležitou věc: nikdy nekupujte kontaktní čočky bez vstupní prohlídky u vašeho očního specialisty.

Kontaktních čoček existuje na trhu velké množství druhů a typů, které jsou vyráběny v různých parametrech a z různých materiálů. Ne však každý typ kontaktních čoček musí být vhodný právě pro vás. Nevhodným výběrem kontaktních čoček si můžete víc ublížit než pomoci. Návštěva očního lékaře je proto nezbytná.

Aplikace kontaktních čoček se skládá z několika částí

Aplikace kontaktních čoček se začíná pohovorem, kdy aplikátor zjišťuje celkovou anamnézu (rodinnou a osobní), zajímá se o nemoci jako zvýšený tlak, cukrovka, alergie, užívání léků a antikoncepce, záněty, úrazy a operace oka. Dále ho bude zajímat váš věk, jaké máte zaměstnání a v jakém prostředí se nejčastěji pohybujete, jakým způsobem si nošení kontaktních čoček představujete, zda jste již kontaktní čočky někdy nosili (pokud ano, jak jste je nesli, popřípadě proč chcete změnit typ čoček).

Po tomto rozhovoru budou následovat vyšetření refrakční vady, zakřivení a průměru rohovky, kontrola předního segmentu oka a v případě nutnosti Schirmmerův test slzivosti.

Vyšetření refrakční vady

Při vyšetření refrakční vady se stanový hodnota dioptrií nejprve u brýlí a následně aplikátor určí vhodné dioptrie i pro kontaktní čočky. Dioptrie v brýlích nemusí být vždy totožné s dioptriemi vašich kontaktních čoček.

Změření zakřivení rohovky

Změření zakřivení rohovky se provádí pomocí přístroje, který se nazývané keratometr. Tento přístroj určí poloměr křivosti vaší rohovky a podle tohoto výsledku se následně zvolí i vhodné zakřivení kontaktní čočky. Jsou lidé kteří mají strmější rohovky a jsou lidé s rohovkou plošší a podle toho je třeba také zvolit strmější nebo plošší kontaktní čočku.

Změření průměru rohovky

Důležité je také změřit průměr rohovky, protože okraj kontaktních čoček by neměl příliš přesahovat limbus rohovky. Pokud by byla kontaktní čočka příliš velká, mohla by dráždit. Naopak v případě, že by byla čočka příliš malá, mohl by nositel vnímat okraje čočky, mohlo by dojít k omezení šířky zorného pole a také pocit při nošení by nebyl příliš komfortní.

Stav předního segmentu oka

Zjištěním stavu předního segmentu oka aplikátor zjistí pomocí štěrbinové lampy v jakém stavu jsou především rohovka a spojivky, občas je nutné udělat i přetočení horního víčka aby se zjistil stav tarzálních spojivek.

Schirmerův test slzivosti

Posledním měřením které je v některých případech nutné udělat je Schirmerův test slzivosti. Pokud totiž není dostatečná slzivosť a slzný film nemá dostatečnou kvalitu, tak při nošení kontaktních čoček (ale i bez nich) může docházet k nadměrnému vysychání jako rohovky tak i samotné kontaktní čočky, což má za následek velmi nepříjemné řezání (pocit písku v očích) .

Po absolvování všech těchto vyšetření a po rozhovoru s pacientem aplikátor doporučí nejvhodnější typ kontaktní čočky.

Nasazování a manipulace s kontaktními čočkami

Další částí aplikace kontaktních čoček je zaučení pacienta jak kontaktní čočky nasazovat a jak s nimi manipulovat. Je nejvhodnější, aby se pacient naučil čočky nasazovat a vysazovat sám bez pomoci aplikátoru. Ten mu na začátku poradí jakým způsobem čočky do oka vkládat.

Ostatní vyšetření

Po nasazení kontaktních čoček zkontroluje aplikátor usazení a centrace (v případě torických čoček), následuje tzv. test tolerance, což znamená že vás aplikátor pravděpodobně pošle se v čočkách projít na cca 15-30 min aby se kontaktní čočka stabilizovala. Následně se aplikace vyhodnotí tak, že se zjistí vizus (ostrost vidění), zkontroluje se stav předního segmentu oka v kontaktních čočkách a poloha kontaktní čočky. Velmi důležitý je také subjektivní pocit samotného nositele kontaktních čoček.

Vyjmutí kontaktních čoček z oka

Poslední částí aplikace kontaktních čoček je vyjmutí kontaktních čoček z oka. Tak, jak při nasazování tak při vyjímání čoček aplikátor pacientovi pořadí způsob jakým si čočku vybrat. Nasazování a vyjímání čoček není až tak složité, chce to jen trochu praxe a trpělivosti. Pokud kontaktní čočky byly vyhovující jak z pohledu aplikátoru tak z hlediska nositele, je možné kontaktní čočky zákazníkovi prodat nebo objednat.

Pokud se po aplikaci kontaktních čoček rozhodnete kontaktní čočky používat, tak nezapomínejte na to, že je vhodné přibližně každých 6 měsíců absolvovat kontrolu (záleží také na typu čoček které budete používat) u vašeho kontaktologa.