Plážový futbal s kontaktními čočkamiStále více lidí tráví svůj volný čas sportováním na nejrůznějších úrovních od čistě rekreačních až po vrcholové. Rovněž se zvyšuje počet skutečně profesionálních sportovců. Na všech úrovních se zvyšuje fyzické i psychické zatížení. Při honbě za překonáním rekordů a soupeře se zlepšují a zintenzivňují tréninkové metody, které kladou větší nároky na dobrou kondici a dokonalý stav celého organismu.

Ne každý je však obdařen vlastnostmi, které pomohou zvládnout úskalí jednotlivých sportovních disciplín a mnozí se kvůli svým fyzickým podmínkám nemohou některým sportovním disciplínám věnovat. Jedním z nejčastějších problémů, který omezuje množství lidí při jejich aktivitách je refrakční vada oka. Jen výjimečně jsou však refrakční vady a změny postihující zejména sítnici tak závažné, že zcela brání věnovat se sportu.

Proč se kontaktní čočky hodí na sport

Zpravidla jsou sportovci omezení při sportu korekcí své refrakční vady brýlemi, které vadí především mechanicky. Brýle mohou znemožnit aktivní činnost v některých sportovních disciplínách, i když má jejich nositel dobré dispozice pro sport. Především při kolektivních a kontaktních sportech je téměř nemožné používat brýle. Ty nejenže omezují zorné pole svými rámy a velikostí skla, ale i jednoduchými fyzikálními vlastnostmi čočky, která nemá již v periferii takový kvalitní obraz jako v centrální oblasti. Rovněž mohou být svojí konstrukcí nebezpečné a při sportu se mohou stát příčinou vážných poranění oka a tváře svého nositele a dalších osob.

Nejideálnějším řešením pro všechny sportovce od rekreačních až po vrcholové, kteří trpí nějakou refrakční vadou, jsou kontaktní čočky.

Kontaktní čočky jsou již celá desetiletí běžně používanou korekční pomůckou. Jejich významné rozšíření po celém světě začalo v šedesátých letech objevem měkkých kontaktních čoček českým vědcem profesorem Wichterlem. Od té doby již došlo k dalšímu pokroku, a ačkoli většina výrobců používá materiály, které jsou velmi blízké nebo přímo odvozené od původního HEMA materiálu, kvalitativní skok je velmi markantní.

Výhody kontaktních čoček při sportu

Pro sportovce se otevírá možnost absolvovat jakoukoli sportovní disciplínu i přes značnou refrakční vadu, podobně jako emetrop (člověk bez refrakční vady). Kontaktní čočky mají oproti brýlím mnoho výhod, především mechanicky nepřekáží a neomezují žádné pohyby, kontakty, činnosti atd.. Nejsou svou konstrukcí nebezpečné ani pro svého nositele ani pro jeho okolí. Protože se čočky stávají součástí optického systému oka, nevzniká zkreslení obrazu při okrajích brýlových skel, při zpocení se nezamlží, bez omezení je lze používat i při vodních sportech jako plavání, vodní pólo, skoky do vody a jiné.

Použití kontaktních čoček při sportu se však může lišit od běžného nošení způsobem, typem čočky a dalšími okolnostmi.

Sportovci, kteří nosí v civilním životě jen brýle, používají čočky pouze příležitostně, a to ke sportovním účelům. Naopak sportovci, kteří používají kontaktní čočky běžně, využívají ke sportování stejné čočky jako po celý den, nebo někdy mohou volit individuálně jiný typ nebo jiný tvar čočky podle sportovní disciplíny.

Jaké kontaktní čočky jsou nejvhodnější?

Obecně jsou na sport vhodnější čočky s vysokým obsahem volné vody ve struktuře materiálu a pokud možno co nejtenčí, popřípadě dnes nejnovější typ, kterým jsou silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Výhody tenké čočky s vysokým obsahem vody a silikonhydrogelové čočky spočívají především v dobré propustnosti pro kyslík a tak zaručují velmi dobré podmínky zásobení rohovky i během sportovního výkonu.

Nejvhodnějším typem čoček na sport jsou jednodenní kontaktní čočky. Každodenní výměnou těchto čoček se zamezuje ukládání nečistot na povrchu, také je minimální riziko vzniku lipidových usazenin. Jejich minimální tloušťka zvyšuje komfort při nošení a samozřejmě mají nejvyšší propustnost pro kyslík a výborně udržují vlhkost.

Pro některé sportovní odvětví se sportovcům doporučuje přizpůsobit čočku přímo na daný sport, která však nemusí být shodná s tou, kterou využívá v běžném životě. Většinou se vybírají čočky se něco strmějším zakřivením, aby seděli těsněji, čímž se snižuje riziko pádu z oka. Volba čočky je samozřejmě závislá na anatomii samotné rohovky, délce použití a zkušenostech samotného nositele, ale i jeho kontaktologa.

Vodní sporty

Nejkomplikovanější je výběr čoček pro vodní sporty. Zde je třeba zvážit řadu okolností, posoudit povahu sportu, zkušenosti sportovce s kontaktními čočkami, jeho nároky a dobu použití ve vodě. Nejjednodušší výběr je pro plavce na kratší tratě, který většinou používají krycí plavecké brýle. U nich můžeme zvolit čočky, které používají v běžném životě. U dálkových plavců se musí velmi zodpovědně vybrat čočky nejvyšší kvality, protože je nelze při potížích vybrat z oka a navíc při krytí plaveckými brýlemi relativně dlouhý čas se vytváří mikroklima se sníženým přísunem kyslíku. Pro tyto sportovce je třeba zvolit jednorázové čočky.

Problematická situace je také u vodních pólistů, skokanů do vody a akvabel. U všech těchto sportovců hrozí díky charakteru výkonu větší riziko vyplavení čoček z očí, kromě toho se do čočky dostává voda s nežádoucími chemickými látkami, které v čočce přetrvávají poměrně dlouho a mohou znepříjemnit nošení a zkrátit životnost čočky. Na tyto činnosti nejsou doporučeny čočky s vysokým obsahem vody a velkou středovou tloušťkou.

Rovněž vlivem vodního prostředí můžeme sledovat nestabilitu vidění u všech čoček s vysokým obsahem vody. Pro vodní sporty se doporučují raději těsněji čočky, ale ty musí být určeny pouze pro sport a krátkodobé použití.

Pro použití čoček ve vodě doporučujeme ještě před začátkem plavání si zlehka injektovat vodu do očí, oči zavřít, zlehka přetřít, čímž se vyrovná slzný film, v důsledku čehož čočka lépe sedí na oku a zmenší se riziko jejího vyplavení.

Aplikovat kontaktní čočky na sport není jednoduché a každý sportovec, nositel kontaktních čoček by měl vyhledat zkušeného kontaktologa. Pod dobrým vedením pak můžeme naplno využít vlastnosti kontaktních čoček.