Brýle a kontaktní čočkyAstigmatismus korigujeme cylindrickými a torických korekčními členy, kterými se dopadající rovnoběžné světelné paprsky lomí tak, aby se obě vytvořené ohniskové linie astigmatického oka k sobě natolik přiblížily, až se stanou totožné. Dochází tak k odstranění ohniskového intervalu, který je přítomen u nekorigovaného astigmatického oka. Lidé s astigmatismem mají několik možností, s nimiž znovu mohou získat ostré vidění: brýle, kontaktní čočky nebo chirurgickou operací.

Korekce astigmatismu brýlemi

Je důležité si uvědomit, že pomocí akomodace je člověk schopen korigovat sférickou ale ne cylindrickou složku refrakční vady. Proto je nutné tuto složku plně korigovat, aby nezpůsobovala subjektivní potíže. Ke každému pacientovi se musí přistupovat individuálně, protože někteří lidé cylindrickou korekci odmítají, zejména ti s nižším astigmatismem, a někteří si výslovně vyžadují malou hodnotu. Ta může až překvapivě zlepšit zrakovou ostrost.

Brýle na čteníBrýle jsou většinou prvním výběrem při korekci astigmatismu. V dnešní době existuje množství různých druhů korektivních čoček, které poskytují uspokojivé vidění pro lidi každého věku.

Cylindrická korekce bývá u dětí předepisována v maximální hodnotě. Jsou přizpůsobivější a lépe si zvykají. U dospělých se postupuje trochu opatrněji. Není vhodné začínat s plnou korekcí, ale zvyšuje se postupně a návyk tak bude plynulý. Při horší snášenlivosti cylindrické korekce se snažíme brýlovou čočku posunout co nejblíže k oku nebo je třeba ještě snížit hodnotu cylindru, s kterou však je nutné upravit i sférickou korekci nebo astigmatickou složku korekce vůbec nedáváme.

Je velmi důležité začít s co nejsnesitelnější korekci. Tak, aby se pacient cítil komfortně a pohodlně. Korekce astigmatismu se sebou přináší však i jisté specifické obtíže, zejména při jeho vyšší hodnotě. Tehdy dochází ke vzniku meridionální aniseikonii (nerovnoměrné velikosti obrazů na sítnici obou očí) a k distorzi obrazů.

Korekce astigmatismu kontaktními čočkami

Jsou řešením pro klienty, kteří nesnášejí brýlovou korekci, nebo vzhledem k druhu jejich astigmatismu není možné vykorigovat refrakční chybu brýlové čočky, nebo prostě pro ty, kteří nechtějí nosit brýle z různých příčin. Kontaktní čočky jsou výhodnější, protože ke zkreslení obrazu a změně jeho velikosti dochází jen minimálně.

Aplikace kontaktních čočekKe korekci nízkého stupně astigmatismu, kdy značně převažuje sférická složka nad astigmatickou se nejčastěji používají kontaktní čočky sférické, nejlépe s asférickou plochou. Vyšší stupně koriguje torická kontaktní čočka. Někdy však měkké kontaktní čočky nejsou schopny korigovat astigmatismus úplně. V takovém případě je možné použít kontaktní čočky tvrdé. U nás se však využívají velmi sporadicky.

Chirurgické operace astigmatismu

Současný pokrok v technice zasahuje i do řešení astigmatismu pomocí speciálních metod korekce. Nejčastěji se používají metody nelaserové (astigmatická keratotomie) a laserové (PRK, LASIK).

Astigmatická keratotomie

Tato metoda se často spojuje současně s jinými operačními zákroky, například v rámci operaci katarakty. Podstata spočívá ve změně zakřivení rohovky pomocí zářezů. Tím dochází k jejímu oploštění. Řezy jsou různě vzdálené od středu rohovky, mají různý profil, ale vždy musí být provedeny v ose nejstrmějšího meridiánu.

Tento zákrok může být dělaný primárně nebo sekundárně, například po předchozích očních operacích (operace katarakty, předchozích refrakčních operací). Astigmatická keratotomie odstraňuje jen rohovkový astigmatismus způsoben nepravidelným zakřivením přední plochy rohovky.

PRK - fotorefrakční keratektomie

Dochází k odstranění části epitelu rohovky fotoablací (odpařením pomocí světla), rohovka se upraví podle typu chyby a požadované optické mohutnosti. Po operaci je citelné mírná bolest a je nutné nasazení speciálních kontaktních čoček, které chrání citlivé oko bez epitelu.

LASIK

Pomocí této metody je povrchová vrstva rohovky v podobě tenké lamely odchlípená. Část rohovky pod ní se upraví laserem, konkrétně její zakřivení. Následně se pak lamela vrátí na původní místo. Výhodou LASIK vzhledem k PRK je, že k zahojení dochází asi 2-3 hodiny po zákroku, většinou u pacientů není přítomna velká bolestivost a zrak se obnoví již po několika dnech.