Krátkozrakost

 • Kde je možná operace krátkozrakosti nebo dalekozrakosti?

  oftum-okoTrpíte krátkozrakostí nebo dalekozrakostí a chtěli byste se tohoto problému zbavit? Tyto dioptrické chyby se často řeší pomocí brýlí nebo kontaktních čoček. V mnoha případech je však možné provést operativní zákrok a nadobro se zbavíte problémům s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

 • Příčiny vzniku myopie - krátkozrakosti

  Brýle na dálkuExistuje mnoho starších a novějších teorií, které se snaží objasnit příčiny vzniku krátkozrakosti (myopie). Navzdory značnému vědeckému úsilí se dodnes nepodařilo stoprocentně najít přesnou příčinu. Do popředí se kladou různé faktory, jako disproporce vývoje a růstu oka, méněcennost očních tkání, hlavně bílků, infekční onemocnění, špatná výživa, nadměrná zátěž očí, špatné osvětlení, ale zejména dědičnost. Jistě to není výčet všech možných příčin v souvislosti se vznikem krátkozrakosti.

 • Krátkozrakost - trochu jiný svět

  Smutné dítě s brýlemaVžít se do situace krátkozrakého a pochopit jeho problémy není jednoduché. Mnohokrát ani pro zkušeného očního lékaře nebo optometristu. Každý krátkozraký si určitě dobře zapamatoval chvíli, když zjistil, že nevidí do dálky tak dobře jako jeho vrstevníci. Toto zjištění jej doprovází po celý život. Ten se pak více či méně, v závislosti na stupni krátkozrakosti (myopie), odlišuje od života těch, který netrpí touto refrakční vadou. Této situaci je třeba se přizpůsobovat každý den, po celý život. Může to přinášet stres, zvýšené finanční náklady na život (brýle, kontaktní čočky), neschopnost rovnocenného uplatnění v celé škále povolání, někdy i předčasnou invaliditu zda je neshoda v osobním životě.

 • Noční myopie

  nocni-myopiePříčina noční myopie není zatím zcela známa. Na jejím vzniku se podílí sférická aberace (díky široké zornici ve tmě), chromatická aberace (díky velkému podílu krátkovlnní modrozelené části spektra při zatmění) a psychické příčiny - přehnaná akomodace, aby bylo vyrovnáno neostré vidění.

 • Co je to krátkozrakost (myopie)?

  Brýle na krátkozrakostKrátkozrakost se projevuje tím, že blízké objekty vidíte bez problémů, ale čtení písma na tabuli či ukazatelů na silnici Vám dělá problémy. Váš oční odborník může tuto vadu nazývat "myopie", což pochází z řeckého názvu "zavřené oči". Toto označení vyplývá z jednoho z příznaků krátkozrakosti. Tím je mhouření očí při pohledu do dálky.

 • Oční vady a problémy spojené s refrakčními poruchami

  Optotyp a skušební brýleRefrakční – oční vady jsou provázeny sníženým, nepřesným, nebo zamlženým viděním. Mezi nejčastější patří dalekozrakost (hypermetropie), krátkozrakost (myopie) a astigmatizmus. Specifickou refrakční vadou je presbyopie. Všechny však mají jedno společné – je možné je korigovat nošením dioptrických brýlí, nebo kontaktních čoček.