Brýle a čočky na korekci dalekozrakostiDalekozrakost můžeme korigovat brýlemi, kontaktními čočkami a v současnosti stále více používanými chirurgickými zákroky, i když stále nedosahují takové velké číslo v porovnání s chirurgickým řešením myopie.

Korekce brýlemi

Korekce brýlemi, i korekce hypermetropie obecně, je velmi specifická a závisí na více faktorech. Důležitou roli hraje věk člověka, stupeň, velikost a typ chyby a nesmíme zapomenout ani na subjektivní potřeby dotyčného. Malé chyby, u nichž nejsou přítomny astenopické ani žádné jiné potíže a zraková ostrost je normální a bez omezení, se nekoriguje. Korekce je nutná u větších chyb a malých chyb s výskytem uvedených obtíží.

Brýle na čteníDětem v předškolním věku se předepisují brýle jen při vysokých stupních chyb nebo když šilhají. Důležité je včas zjistit poruchu, popřípadě strabizmus a začít jeho léčbu, aby nedošlo ke vzniku tupozrakosti. Dětem ve školním věku se dává korekce pouze u poruchy vyšší než +3 dioptrie.

Jak již bylo zmíněno, lidé se rodí s jistou hodnotou dalekozrakosti. Postupně, jak rostou, procházejí procesem emetropizace - jejich stupeň dalekozrakosti se zmenšuje až na emetropii. Některé děti však tímto stádiem neprojdou až dokonce a zůstanou na vyšším nebo nižším stupni dalekozrakosti. Tak nebo tak je nutné u všech dalekozrací dětí provádět pravidelné kontroly zraku, protože jsou ve věku, kdy se jejich hodnoty poruchy mění a hlavně se vidění vyvíjí.

Mladí dospělí obvykle nižší korekci odmítají. Jejich první potíže se objevují podle velikosti poruchy mezi třicátým a čtyřicátým rokem života. Jsou způsobeny častou, dlouhodobou prací do blízka. Velká akomodační rezerva je chrání před většími problémy souvisejícími s jejich dalekozrakostí. V tomto období je vhodné předepsat korekci alespoň na blízko, někdy však i na trvalé nošení.

Dospělí ve středním věku plnou korekci odmítají a dočasně se spokojí s korekcí do blízka. Postupně čočka ztrácí svou elasticitu, schopnost akomodace se snižuje a když dlouhodobá akomodace přesáhne 2 / 3 akomodační šířky, dochází ke vzniku potíží.

Předtím asymptomatičtí pacienti začínají cítit určité potíže z neostrého vidění a zrakového diskomfortu. Už jim nedělá problémy jen čtení, ale stále více pociťují problémy i při dívání do dálky a především při řízení. Fakultativní dalekozrakost již nedokáže být udržována zvýšenou akomodační aktivitou ciliárního svalu díky klesající elasticitě oční čočky a chybu je nutné korigovat.

Staří lidé přijímají plnou korekci velmi dobře.

Korekce kontaktními čočkami

Kontaktní čočkyDalší možností jak korigovat dalekozrakost jsou kontaktní čočky. Využívají je lidé, kteří nejsou schopni se přizpůsobit nošení brýlí, například z důvodu anizometropie, nebo prostě jim brýle z nějakého důvodu nevyhovují, vadí jim například při sportu nebo povolání.

Anizometropie je jev, kdy na obou očích není stejná hodnota refrakce. Může být nízkého stupně, ta je poměrně častá, ale i vyššího stupně, kdy je rozdíl v refrakci obou očí vyšší než 3 dioptrie. Tento rozdíl způsobuje potíže s akomodácí, na sítnici jednotlivých očí vznikají různě velké obrazy, tedy dochází k poruše zvané aniseikonia. Porušuje se schopnost očí spojit dva obrazy v jeden smyslový vjem (fúze), nastávají potíže s jednoduchým binokulárním viděním, postupně se preferuje lépe vidoucí oko, to oko s nižší refrakční poruchou, a rozvíjí se anisometropická tupozrakost.

Kontaktní čočky se využívají i při vysokých stupních dalekozrakosti s přítomným nebo nepřítomným nystagmem, mimovolným pohybem jednoho nebo obou očí a dalekozrakost s uvolněnou esotropií, což je nepoměr mezi přizpůsobivou konvergencí a akomodácí.

Mezi časté zdůvodnění pro nošení kontaktních čoček patří i vzhled, také váha a zamlžování brýlí, atd..

Chirurgické zákroky

Operace okaPodstatou chirurgického řešení hypermetropie je zvýšení lomivosti optického systému oka, který je nyní nedostatečný. Podobně jako u chirurgické léčby myopie byla jedním z prvních řešení keratotomie. U hypermetropie jde ale o hexagonální keratotomie pomocí šesti zářezů. V praxi se příliš neosvědčila a proto se dnes nevyužívá.

Pro moderní chirurgické operace se používá excimer laser a metody LASEK, LASIK, PRK a jiné. Chirurgické zákroky u hypermetropie obecně nejsou provázány v takovém rozsahu jako při řešení myopie.