Bolest očíHypermetropické oko má tendenci neustále dokonale akomodovat. Nízký stupeň této poruchy obvykle probíhá v dětském a mladším věku nepozorovaně, a to díky jejich velké akomodační schopnosti. Mají dostatečně velkou akomodační rezervu a svoji poruchu korigují vlastním akomodačním úsilím. Jednoduše řečeno, oko si pomůže samo, aniž bylo nutné použít korekční pomůcku.

Někdy můžeme u dalekozrakých dětí pozorovat, že mají problémy se čtením, nebo šilháním.

Při vyšším stupni a s přibývajícím věkem není ciliární sval schopen dokonalé kontrakce a akomodační šířka klesá. Člověk se snaží neostré vidění zlepšovat zvýšenou akomodací, ale nedokáže proces zaostřování provádět dlouhodobě a oko se stále více unavuje. Postupně dochází k astenopickým problémům jako nepohodlné a rozmazané vidění, slzení, únava a bolest očí, či bolest hlavy. Jejich intenzita je znatelnější večer a po zvýšené fyzické nebo psychické námaze. Když přijdete domů například z práce, můžete pociťovat celkovou únavu organismu. Často až po těchto problémech se člověk rozhodne navštívit odborníka.

Mezi klinické příznaky, které můžeme u hypermetropie objevit patří:

  • nadměrně vyvinutý ciliární sval
  • užší zornice
  • někdy u vyšších stupňů, zvláště osového typu, pozorujeme zdánlivý enoftalmus - oko je příliš krátké vzhledem k délce u emetropa a budí dojem oka zapadlého v očnici

Také občas najdeme konvergenční (oči směřují více směrem k sobě) úchylku při pohledu do dálky (esoforia). Přední komora je mělčí a existuje zde jistá predispozice ke vzniku glaukomu s uzavřeným úhlem. Podstatou je zhoršený odtok komorové tekutiny díky zúžení komorovému úhlu. Tímto způsobem se sekundárně zvýší nitrooční tlak. Papila zrakového nervu může být neostrá, makula je umístěna dále od zrakového nervu, cévy jsou více vinuté.

Při dlouhodobém přetěžování ciliárního svalu akomodací může docházet až k excesy akomodace a spasmu (křeči) ciliárního svalu. V určitém případě se může stát, že když déle pracujete na blízko a podíváte se do dálky, tak předměty v dálce nedokážete vůbec zaostřit. Tento jev zas nebývá velmi častý, ale malé mikrospazmy se stále více začínají projevovat u lidí, který například dlouhodobě pracují s počítačem.

Pokud máte pocit, že i u vás se projevuje některý z výše uvedených příznaků, navštivte svého očního specialistu, který vám s tímto problémem může pomoci.