Refrakční vady

Skušební brýleKorekce presbyopie musí být řešena individuálně. Množství akomodace se u každého člověka, ale také u každého oka může lišit. Proto, aby došlo k souhře akomodace a konvergence, je třeba předepisovat nejslabší skla, které jsou snesitelné při dobrém a pohodlném vidění. Při opravě je třeba respektovat pracovní vzdálenost, na kterou musí člověk své vidění přizpůsobit a která je v různých povoláních velmi důležitá.

Optotyp so skúšobnými okuliarmiHypermetropii dělíme podle příčiny vzniku, tedy podle původu nebo z hlediska vztahu k emetropii, na osovou a systémovou.

Brýle a čočky na korekci dalekozrakostiDalekozrakost můžeme korigovat brýlemi, kontaktními čočkami a v současnosti stále více používanými chirurgickými zákroky, i když stále nedosahují takové velké číslo v porovnání s chirurgickým řešením myopie.

Bolest očíHypermetropické oko má tendenci neustále dokonale akomodovat. Nízký stupeň této poruchy obvykle probíhá v dětském a mladším věku nepozorovaně, a to díky jejich velké akomodační schopnosti. Mají dostatečně velkou akomodační rezervu a svoji poruchu korigují vlastním akomodačním úsilím. Jednoduše řečeno, oko si pomůže samo, aniž bylo nutné použít korekční pomůcku.

Brýle a kontaktní čočkyAstigmatismus korigujeme cylindrickými a torických korekčními členy, kterými se dopadající rovnoběžné světelné paprsky lomí tak, aby se obě vytvořené ohniskové linie astigmatického oka k sobě natolik přiblížily, až se stanou totožné. Dochází tak k odstranění ohniskového intervalu, který je přítomen u nekorigovaného astigmatického oka. Lidé s astigmatismem mají několik možností, s nimiž znovu mohou získat ostré vidění: brýle, kontaktní čočky nebo chirurgickou operací.

Brýle na dálkuExistuje mnoho starších a novějších teorií, které se snaží objasnit příčiny vzniku krátkozrakosti (myopie). Navzdory značnému vědeckému úsilí se dodnes nepodařilo stoprocentně najít přesnou příčinu. Do popředí se kladou různé faktory, jako disproporce vývoje a růstu oka, méněcennost očních tkání, hlavně bílků, infekční onemocnění, špatná výživa, nadměrná zátěž očí, špatné osvětlení, ale zejména dědičnost. Jistě to není výčet všech možných příčin v souvislosti se vznikem krátkozrakosti.

Smutné dítě s brýlemaVžít se do situace krátkozrakého a pochopit jeho problémy není jednoduché. Mnohokrát ani pro zkušeného očního lékaře nebo optometristu. Každý krátkozraký si určitě dobře zapamatoval chvíli, když zjistil, že nevidí do dálky tak dobře jako jeho vrstevníci. Toto zjištění jej doprovází po celý život. Ten se pak více či méně, v závislosti na stupni krátkozrakosti (myopie), odlišuje od života těch, který netrpí touto refrakční vadou. Této situaci je třeba se přizpůsobovat každý den, po celý život. Může to přinášet stres, zvýšené finanční náklady na život (brýle, kontaktní čočky), neschopnost rovnocenného uplatnění v celé škále povolání, někdy i předčasnou invaliditu zda je neshoda v osobním životě.

Starší muž čte noviny s brýlemaPresbyopie je porucha způsobena fyziologickým stárnutím nitrooční čočky. Ta postupně snižuje svou plasticitu a elasticitu, zvětšuje a zhutňuje se její jádro, sklerotizují čočkové vlákna, čočce přibývá na objemu a tím dochází k pozvolnému poklesu akomodačního výkonu, který je reverzibilní. I přesto, že sklerotizace začíná už s vytvořením čočky, pozorovat ji můžeme až když úbytek akomodace způsobí problémy při práci do blízka.

nocni-myopiePříčina noční myopie není zatím zcela známa. Na jejím vzniku se podílí sférická aberace (díky široké zornici ve tmě), chromatická aberace (díky velkému podílu krátkovlnní modrozelené části spektra při zatmění) a psychické příčiny - přehnaná akomodace, aby bylo vyrovnáno neostré vidění.

Brýle na krátkozrakostKrátkozrakost se projevuje tím, že blízké objekty vidíte bez problémů, ale čtení písma na tabuli či ukazatelů na silnici Vám dělá problémy. Váš oční odborník může tuto vadu nazývat "myopie", což pochází z řeckého názvu "zavřené oči". Toto označení vyplývá z jednoho z příznaků krátkozrakosti. Tím je mhouření očí při pohledu do dálky.

Nevidím do blízkaDalekozrakost je refrakční vada, která se projevuje tím, že vzdálené objekty vidíte bez potíží, ale je problém zaostřit na bližší předměty. Paprsky světla dopadající na rohovku vytvářejí ohnisko za sítnicí. Dalekozrakost se jinak nazývá i hypermetropie nebo hyperopie. Způsobuje, že musíte vynaložit zvýšené úsilí jak pro zaostření na dálku, tak především na bližší vzdálenosti. Děti, které jsou dalekozraké můžou mít problémy při čtení.

Oko s astigmatismemKdyž máte skreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost, může se tímto způsobem u vás projevovat astigmatismus oka. Taky v případě, že vaše vidění je celkem ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu nebo bolesti očí, může to být známka slabého astigmatizmu. Přítomnost astigmatismu ověří oční prohlídka, včetně testu na blízko i do dálky.

Optotyp a skušební brýleRefrakční – oční vady jsou provázeny sníženým, nepřesným, nebo zamlženým viděním. Mezi nejčastější patří dalekozrakost (hypermetropie), krátkozrakost (myopie) a astigmatizmus. Specifickou refrakční vadou je presbyopie. Všechny však mají jedno společné – je možné je korigovat nošením dioptrických brýlí, nebo kontaktních čoček.