V současné době neexistují žádné léky či kapky, které bOperace kataraktyy mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zakalená nitrooční čočka a nahradí se čočkou umělou.

Kdy podstoupit operaci katarakty?

Základním důvodem k operaci je pokles zrakové ostrosti. Operace šedého zákalu se doporučuje vždy, když katarakta snižuje pacientovi kvalitu vidění natolik, že jej obtěžuje v jeho osobním i pracovním životě.

Snížení centrální zrakové ostrosti se zjišťuje pomocí optotypu, v posledních letech se ale pozornost obrací i k jiným testům, protože pacient může pociťovat subjektivní problémy i při dobré centrální zrakové ostrosti.

Samotná katarakta se často odhalí již při obyčejném očním vyšetření, kdy pacient navštíví oční ambulanci nebo optiku s tím, že potřebuje změnit dioptrie, protože nevidí.

Jak se šedý zákal operuje?

V současné době se v běžné klinické praxi dělá operace katarakty v lokální anestezii, která spočívá v nakapání anestetických kapek na rohovku a spojivku, čímž dojde k znecitlivení oka. Někdy se kombinuje lokální znecitlivění s intravenózní aplikací uklidňujících preparátů. Zavedení lokální anestezie umožnilo, že operační výkon se provádí ambulantně a pacienti odcházejí zpět domů ještě v den zákroku.

Operační techniky můžeme v zásadě rozdělit na intrakapsulární a extrakapsulární. Při odstranění celé čočky s pouzdrem se technika nazývá intrakapsulární, při ponechání pouzdra jde o techniku extrakapsulární. Intrakapsulární extrakce se dnes již standardně nepoužívá. Nejčastěji užívanou technikou je v současné době fakoemulzifikace ultrazvukem.

Průběh operace šedého zákalu - fakoemulzifikace

Fakoemulzifikace je extrakapsulární extrakce, při níž je jádro čočky rozděleno na malé části a odsáté pomocí ultrazvukem ovládané kanyly. Tato technika má výhodu v možnosti provedení celé operace malým řezem, což snižuje množství pooperačních komplikací, urychluje obnovu zraku a zkracuje délku výkonu.

Existují dva základní chirurgické přístupy:

  • Tzv. sklerokorneální tunelový řez
  • Rohovkový řez

Po injekci tzv. viskoelastického materiálu se otevře přední pouzdro čočky. Následuje hydrodisekce čočky - nástřikem tekutiny pod přední pouzdro, je oddělené jádro a kůra čočky a umožní se tím rotace jádra. Fakoemulzifikační kanylou je rozděleno ve vaku jádro na menší části, které se ultrazvukovou sondou emulzifikují a odsají. Jádro se rotuje a dělí fakoemulzifikační kanylou a druhým nástrojem. Tzv. irigační aspirační kanylou je odsáta kůra čočky. Vstříkne se viskoelastický materiál pro bezpečnější implantaci umělé nitrooční čočky. Ta se vkládá do průhledného čočkového pouzdra, které v oku zůstává.

Umělá čočka nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné lidské čočky a umožňuje tak pacientovi ostré vidění i po operaci. Volbou dioptrické síly umělé čočky lze dokonce odstranit předoperační refrakční vadu. Implantace měkké nitrooční čočky (silikon, akrylát) se provádí injektorem nebo speciální pinzetou. Po vložení umělé nitrooční čočky se vypláchne viskoelastický materiál z přední komory. Výhodou malé rohovkové rány je její samouzavřetí bez nutnosti šití.

Samotný operační zákrok je velmi rychlý a často netrvá více než 20 minut.

Obnova vidění po operaci katarakty

Vidění se po operaci obnovuje velmi rychle. Dobré vidění má pacient zpravidla již druhý den po operaci. V některých případech může být vidění přechodně po operaci mlhavé. Vidění se ve většině případů vyjasní během několika málo dnů.

Ke stabilizaci vidění dochází většinou za 2 až 4 týdny po operaci. Po této době je již možné předepsat nové brýle. Většina pacientů po operaci vidí ostřeji do dálky, na čtení a při práci do blízka však musí mít brýlovou korekci.

Délka pracovní neschopnosti závisí na druhu vykonávané práce a stavu vidění druhého oka. Řádově se jedná o dny, výjimečně týdny.

Šedý zákal je v současné době běžné oční onemocnění a pacienti se nemusejí ničeho obávat, protože současná technologie, technika operace a praxe operátorů učinila z operace šedého zákalu jednu z nejbezpečnějších a nejvíce úspěšných operací.