LASIK je operační technika dioptrických poruch, kdy se používá kombinace operační techniky rohovkového laloku (lamelární rohovková chirurgie) s modelováním tkáně rohovky excimer laserem. K tvorbě lamely se využívají nářezy rohovky diamantovými noži. Lamela částečně spojená s rohovkou je odklopená a může dojít k vlastnímu opracování rohovky laserem.

Tato technika umožňuje dosažení dobrého výsledku s rychlým návratem vidění a má výraznou stabilitu výsledné korekce. Dochází k rychlé obnově zrakových funkcí při minimálním výskytu nežádoucích účinků. Pooperační období je bezbolestné a pacienti se mohou velmi brzy vrátit k běžným aktivitám.

Operace očí metodou LASIK je vhodná pro:

  • nízké, střední a vysoké myopie
  • nízké a střední hypermetropie
  • nízký, střední a vysoký stupeň astigmatismu

Operace není vhodná pro extrémně vysoké stupně refrakčních poruch, kde se používají jiné metody.

Lasik je v současnosti nejčastěji používaným typem operativní techniky refrakčních poruch.

Průběh operace LASIK

Operace LASIK probíhá ambulantně. Pacient leží na pohodlném lehátku. Povrch jeho oka je dokonale znecitliven anestetickými kapkami. Nejčastěji používaným anestetikem je tetrakain. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou.

Nejprve se zafixují víčka rozevíračem a následně se na povrchu rohovky vyznačí orientační značky. Většinou jsou to dva kruhy, které z rohovky přesahují přes LIMBUS až na skléru. Tyto značky jsou velmi důležité pro kontrolu správného přiložení lamely zpět po ablaci. Na LIMBUS se nasadí přísavný kroužek. Jeho přisátím se oko nejen fixuje, ale především se vytvoří podtlak (zvýšení nitroočního tlaku až kolem 65 mmHg). Do drážky v přísavným kroužku se pak vsune samotný mikrokeratom. Pomocí mikrokeratomu učiní operatér pravidelné seříznutí povrchu rohovky v podobě lamely v jednom místě pevně spojené s rohovkovou tkání. Tloušťka lamely je podle typu mikrokeratomu a parametrů rohovky zhruba 130 -180 mikrometrů (1 / 5 až 1 / 3 tloušťky rohovky). Lamela se odklápí pomocí tupého nástroje směrem do periferie, nazálně nebo směrem nahoru.

Laserová fotoablace

Následuje vlastní laserová fotoablace. Operatér při ní zaměří excimer laser, jehož pulzy odstraňují mikrometry rohovkového povrchu. Po dokončení laserové procedury následuje výplach a definitivní očištění stromy. Cílem je odstranění nečistot a ostatků tkáně, které by mohly zůstat v prostoru mezi stromálním lůžkem a lamelou.

Po skončení této fáze přiloží operatér lamelu rohovkové tkáně zpět na původní místo. K přesné orientaci slouží značky, které byly použity na začátku výkonu. Doba potřebná k přilnutí lamely ke stromům rohovky se pohybuje kolem 2-3 minut. Lamelu není nutné přišívat.

Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta. Celá operace LASIK jednoho oka trvá většinou deset až patnáct minut. Paprsky excimer laseru díky své vlnové délce neprochází rohovkou a nijak tak neovlivňuje tkáně uvnitř oka.

Při korekci myopie metodou LASIK laser odstraňuje tkáň z centrální oblasti rohovky a tím se zmenšuje její zakřivení. Při korekci hypermetropie se nejvíce tkáně odebírá ze střední periferie rohovky a tím se zvětšuje její zakřivení v centru. Při korekci astigmatismu vyrovnává laser odstraněním tkáně změnu zakřivení rohovky podle osy pravidelného astigmatismu.

Pooperační průběh a péče

Zraková rehabilitace po zákroku metodou LASIK je poměrně rychlá. Většina pacientů začíná vidět jasno s minimem rušivých jevů již během prvních dnů po operaci. Vysoký komfort je způsoben tím, že vrstva epitelových buněk na povrchu rohovky zůstává v průběhu zákroku neporušena. Jak již bylo zmíněno, k relativně pevné adhezi lamely ke stromům rohovky dochází během několika minut po přiložení. Díky přirozené hojivé schopnosti přilne lamela pevně ke zbývající rohovkového tkáni během 12 až 48 hodin. Toto spojení získává v průběhu následujících týdnů až měsíců na další pevnosti. Stejně jako u PRK nedochází k nahrazení odstraněné vrstvy stromy.

Prvních několik dní po zákroku je nutné do operovaného oka kapat antibiotika, protizánětlivé a zvlhčující oční kapky po dobu čtyř až šesti týdnů. Pacient také aplikuje steroidy.

Možné pooperační problémy

Většina pacientů pociťuje po operaci minimální problémy. Přechodně nežádoucí jevy po LASIK se většinou omezují na mírný pocit suchých očí, tříštění světla, sníženou ostrost vidění za šera a vnímání kruhů kolem jasných světel v noci. Problémy jsou větší u lidí se širokou zornicí nebo s vysokým stupněm refrakční poruchy. Pokud mají lidé kombinaci obou uvedených předoperačních příznaků, tak u nich LASIK není indikován. Nežádoucí příznaky jen zřídka narušují obvyklé činnosti a postupně mizí v průběhu hojení.

K úplné stabilizaci zrakové ostrosti po zákroku metodou LASIK dochází v průběhu půl roku až dvanácti měsíců. Kontroly lékařem bývají první den, za týden, za jeden, tři, šest a dvanáct měsíců. Další přístup k pacientům je individuální.

Operace metodou LASIK nabízí rychlou a téměř bezbolestnou obnovu zraku při relativně malém výskytu nechtěných účinků. Je však třeba si uvědomit, že každý, kdo se pro tuto operaci rozhoduje, by si měl zvážit přínos a všechna možná rizika.