LASEK je laserový zákrok používaný ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Je to relativně nová metoda, která kombinuje výhody metody LASIK a metody PRK. Jeho velkou výhodou je to, že se jedná o neinvazivní zákrok bez řezu do rohovkové tkáně a tedy o zákrok technicky jednodušší. Používá se především u lidí, jejichž rohovka je buď příliš tenká, nebo příliš plochá.

Operace očí zákrokem LASEK je vhodná pro:

  • nízké a střední myopie
  • nízké a střední hypermetropie
  • nízký a střední stupeň astigmatismu
  • pro lidi, u kterých nelze provést LASIK pro kombinaci tenké rohovky a široké zornice

Průběh operace

Operace probíhá ambulantně. Pacient leží na pohodlném lehátku. Povrch jeho oka je dokonale znecitliven anestetickými kapkami. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou. Pod víčka se umístí malá spekula, která brání mrkání v průběhu operace.

V průběhu zákroku chirurg odstraňuje pomocí excimer laseru mikroskopické částečky tkáně z povrchu oka. LASEK je méně invazivní než LASIK, protože ovlivňuje jen povrchové oblasti rohovky.

LASEK využívá tzv. epitelový flap. Na začátku operace se na povrch rohovky přikládá marker ve tvaru kroužku a do něj se na krátkou dobu (asi 30 sekund) aplikuje alkohol. Po odsátí alkoholu je rohovka opláchnuta. Následuje separace epitelu (jeho postupné "shrnutí") až do shrnutí celé lamely. Pak se pokračuje tzv. laserovou fotoablácí.

Laserová fotoablace

Při laserové fotoablaci dochází k odstranění potřebného množství tkáně zvané stroma rohovky. Při korekci krátkozrakosti se odstraňuje centrální část stromy, čímž se zmenšuje zakřivení rohovky. Při korekci dalekozrakosti je naopak odstraněna periferní část stromy rohovky, a tím se zakřivení rohovky zvětšuje. Když je korigovaný astigmatismus, vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky.

Velmi důležitý je výpočet povolené hloubky fotoablace. Nejčastěji používaná tloušťka lamely je 160 mikrometrů (případně 130 či 180 mikrometrů), fotoablací nedotčená rohovka by měla mít alespoň 250 mikrometrů. K fotoablaci se využívá systém tzv. tančící paprskem, který je také označován jako "létající bod". Při tomto způsobu je frekvence pulzů cca 25 Hz a stopa pulzu je 1 - 2mm. Sumou jednotlivých fotoablací dochází k hladkému a přesnému opracování povrchu rohovky.

V průběhu několika dní dojde k opětovnému hojení a regeneraci epitelu. Mikrovrstva stromy odstraněna laserem se neregeneruje a udržuje nové zakřivení rohovky. Laser obvykle odstraňuje 5 až 15% tloušťky stromy rohovky.

Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celá operace LASEK jednoho oka trvá většinou pět až patnáct minut. Paprsky excimer laseru díky své vlnové délce neprochází rohovkou a nijak tak neovlivňuje tkáně uvnitř oka. Strukturální integrita oka zůstává plně zachována.

Na konci zákroku chirurg překryje povrch oka speciální kontaktní čočkou, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení.

Pooperační průběh a péče

Obnova zraku na úroveň dobrého vidění po LASEK obvykle trvá několik dní. Pacient vidí již několik minut po operaci, ale obraz je zamlžený. K dobrému vidění je nutná obnova vrchní epiteliální vrstvy. Epitel se přihojí a regeneruje v průběhu tří až čtyř dnů. Hladký a lesklý povrch oka po čtyřech dnech opět umožňuje čisté vidění.

Možné pooperační komplikace

Většina lidí pociťuje v prvních dnech po LASEK určité obtíže spojené s hojením povrchu oka. Patří mezi ně slzení, zčervenání oka a větší či menší pocit řezání a pálení očí. Malé procento pacientů udává vyslovenou bolest očí v průběhu prvního pooperačního dne. V průběhu prvních dnů po LASEK podáváme antibiotické kapky a kapky příznivě ovlivňující hojení. Zraková rehabilitace je delší a pooperační obtíže jsou u LASEK větší než u LASIK. Problémy jsou častější a větší u lidí s širokou zorničkou.

K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu druhého až čtvrtého měsíce po LASEK. Během této doby jsou aplikovány kapky napomáhající příznivé přestavbě rohovkového tkáně. U většiny pacientů lze dosáhnout uspokojivého výsledku jedním zákrokem. U některých pacientů je možné výsledné vidění doladit doplňujícím zákrokem. Po čase stanoveném lékařem je možné provést doplňující LASEK nebo použít jinou techniku refrakční chirurgie.