Nitrooční tlak

  • Faktory ovlivňující výši nitroočního tlaku

    Hra na trubkuOční tlak je závislý na rovnováze mezi odtokem a tvorbou nitrooční tekutiny. Za normální nitrooční tlak je považován tlak v oku, který nezpůsobuje poškození zrakového nervu a zachovává integritu očního prostředí. Vyšší hodnoty nitroočního tlaku, mohou indikovat glaukomové onemocnění a nižší naopak mohou vést například k deformaci oční koule. Na tyto hodnoty nitroočního tlaku působí velké množství faktorů.

  • Měření výšky nitroočního tlaku

    th-nitroocni-tlak-mereniSledování nitroočního tlaku hraje velkou roli u pacientů s glaukomem (zeleným zákalem) a jinými očními chorobami ale také jako prevence před vznikem onemocnění. Výška očního tlaku je ovlivňována přítokem a odtokem nitrooční tekutiny. V normálním stavu je produkce a odtok v rovnováze. Při změně této rovnováhy dochází ke strukturálním změnám oka a optického prostředí. Při zvýšení nitroočního tlaku vzniká glaukom (toto onemocnění může vést k trvalé slepotě a proto je velmi důležité přesné měření nitroočního tlaku) a naopak při snížení nitroočního tlaku dochází například k deformaci oční koule.

  • Co je to oční (nitrooční) tlak?

    Nitrooční tlak, okoNitrooční tlak je termín, který pravděpodobně slyšel již každý z nás, ať už při návštěvě lékaře, optometristy, oční optiky nebo jinde. Co všechno se ale pod tímto pojmem skrývá, jaký je jeho význam a důležitost, však mnozí nevědí. Závažnost nitroočního tlaku by se dala přirovnat v současné době k tak velmi "propagovanému" krevnímu tlaku, o kterém každý ví, že jeho zvýšení nebo snížení může mít pro člověka nepříjemné následky. Podobně bychom mohli mluvit i o nitroočním tlaku.