Oční duhovkaDuhovka tvoří nejvíce dopředu vysunutou část prostřední vrstvy oční stěny. Má tvar mezikruží s centrálně uloženým otvorem zvaný zornice. Vnější okraj duhovky přechází v řasnatné tělísko, vnitřní okraj ohraničuje kruhovitý otvor zornice. Zornice není umístěná přesně centrálně, ale je posunutá mírně mediálně. Odděluje částečně přední a zadní komoru oční koule.

Struktura oční duhovky

Duhovka nemá homogenní strukturu a v důsledku této nehomogennosti vznikají na její přední straně dva prstence: anulus iridis major a anulus iridis minor – velký a malý duhovkový prstenec. Duhovku tvoří především vazivový stromat a dva hladké svaly. Ve stromatu je velké množství cév a taky sympatické a parasympatické nervové vlákno.

Histologicky je duhovka tvořená šesti vrstvy, ze kterých nejdůležitější jsou vrstva svalová a vrstva pigmentová.

Ve svalové vrstvě se nachází svěrač zornice obsahující ve větší míře kruhová svalová vlákna a rozšiřovač zornice s převahou paprskovitě uspořádaných vláken. Tyto svaly mají za úkol zužování a roztahovaní zornice a tím regulují množství vstupující do oka. Zúžení zornice nazýváme mióza a rozšíření jako mydriáza.

Souhra obou svalů je podmíněná velikostí zornice a reflexně reguluje množství světla které přichází do oka. Zornicový reflex (pupilární reflex) je vyvolán měnící se intenzitou světla a je výsledkem spolupráce sympatiku a parasympatiku. Centrum zornicového reflexu je ve středním mozku.

Barva duhovky

Barva duhovky závisí od množství a hloubky uložení pigmentu. V případě že pigment chybí (například při albinizmu), barva se nám jeví jako růžová, protože přes duhovku prosvitá červená barva cévnatky. Když se pigment nachází v nejspodnějších vrstvách a v malém množství, je duhovka modrá nebo sivá. Naopak větší množství pigmentu dodává duhovce zelenou až hnědozelenou barvu. Přítomnost velkého množství pigmentu podmiňuje tmavě hnědou barvu. Výjimečně můžou být duhovky jednoho člověka zabarvené, je to však velmi vzácné. Pigmentová vrstva duhovky má význam pro optické vlastnosti oka, protože zabraňuje, aby světlo pronikalo mimo zornice oka.