Hra na trubkuOční tlak je závislý na rovnováze mezi odtokem a tvorbou nitrooční tekutiny. Za normální nitrooční tlak je považován tlak v oku, který nezpůsobuje poškození zrakového nervu a zachovává integritu očního prostředí. Vyšší hodnoty nitroočního tlaku, mohou indikovat glaukomové onemocnění a nižší naopak mohou vést například k deformaci oční koule. Na tyto hodnoty nitroočního tlaku působí velké množství faktorů.

Věk

Mnoho dosavadních světových studií prokázalo souvislost mezi nárůstem hodnot nitroočního tlaku a věkem. Jako jednu z příčin tohoto zvýšení jsou brány zvýšení krevního tlaku, tepu srdce a obezity.

Pohlaví

Ani v dnešní době není zcela prokázáno, že pohlaví má vliv na hodnoty nitroočního tlaku, ale při mnoha výzkumech bylo dosaženo závěr, že ženy mají častěji vyšší nitrooční tlak než muži.

Rasa

Celosvětově mají lidé černé rasy obecně vyšší hodnoty očního tlaku než bílé. Není zcela jasné, zda tyto rozdíly vycházejí z genetiky, nebo zda je příčinou změna životního prostředí.

Změna očního tlaku během dne

Důležité je sledování velikost změn nitroočního tlaku během dne. Čím větší výchylky tlaku, tím je riziko vzniku poškození na terči zrakového nervu pravděpodobnější. Oční tlak kolísá během celého dne. Za normální výchylky očního tlaku jsou považovány hodnoty vychýlení maximálně o 8 mmHg. Nejvyšší hodnoty nitroočního tlaku jsou v ranních hodnotách. Toto kolísání je dáváno do souvislosti s kolísáním hormonů. Například pacienti s glaukomem mají naopak nejvyšší hodnoty očního tlaku v odpoledních a večerních hodinách. Proto je třeba měřit tzv. denní křivku tlaku, kdy se dělá nejméně 12 měření v průběhu celého dne.

Změna očního tlaku během roku

Oční tlak se dokonce mění i v závislosti na ročním období. Mírně se zvyšuje v zimním období, což je způsobeno atmosférickým tlakem a dalšími faktory jako je například světlo.

Kardiovaskulární faktory

Po mnoha letech výzkumů se prokázala souvislost mezi nitroočním tlakem a krevním tlakem. Když se zvýší krevní tlak, o něco málo se zvýší i nitrooční.

Cvičení, námaha

Namáhavé cvičení může přechodně snížit oční tlak. Toto je dáno acidózou a změnou osmolarity.

Hraní na dechové nástroje

Když hraje hráč na nástroj dlouho nebo když má nástroj, který klade velký odpor při samotném hraní, dochází ke zvýšení očního tlaku. Bylo prokázáno, že u těchto pacientů dochází častěji ke změnám na terči zrakového nervu.

Životní styl

Nárůst nitroočního tlaku může vyvolat zvýšený bodymass index, konzumace alkoholu a kouření většího množství cigaret.

Větší centrální tloušťka rohovky

Hodnoty očního tlaku mohou být značně ovlivněny centrální tloušťkou rohovky. Tenčí rohovka může ovlivnit výši očního tlaku jeho snížením a hrubší naopak zvýšením. Centrální tloušťka rohovky se také stává důležitým faktorem u pacientů s oční hypertenzí , protože mají menší tloušťku rohovky, může snadněji dojít k progresi zeleného zákalu otevřeného úhlu. Dosud nebylo přesně zjištěno, jak tuto progresi přesně ovlivňuje. Jen malý počet pacientů s oční hypertenzí přechází na glaukom s otevřeným úhlem a mnoho pacientů s oční hypertenzí může mít jen silnější rohovku a tím i nadhodnocený oční tlak.

Léky a jiné látky

Výška nitroočního tlaku může být ovlivněna také různými látkami. Například anestetika a marihuana v malých dávkách nitrooční tlak snižují, kofein , tabák, anestezie ketaminem a kortikosteroidy ho naopak zvyšují.

Poloha těla

Vliv na oční tlak má také poloha těla. Při ležení se může nitrooční tlak zvýšit až o 6 mmHg.