Ženu bolí očiOrgánem zraku je oko a právě díky zraku přijímáme většinu podnětů z vnějšího prostředí. Když nás začne trápit bolest očí, tak to může mít neblahý vliv na naše každodenní fungování. Důvodů bolesti očí může být mnoho a ještě je třeba rozlišovat, zda dochází k bolestem oční bulvy, nebo nás trápí bolest ostatních struktur kolem oka.

Oko samotné je složené z více částí, které musí dokonale fungovat, aby nedocházelo k omezení vidění, ale i k samotné bolesti. Mezi tyto jednotlivé části patří rohovka, duhovka, čočka, sítnice, makula, zrakový nerv, cévnatka, sklivec a další.

Bolesti oka (jde o bolest, která nebyla způsobena zraněním) mohou být popisována jako pálení, pulzování, tlak nebo bodavý pocit v okolí oka. Rovněž může být bolest vnímána podobně, jako kdyby bylo v oku cizí tělísko. Bolest očí, i když není často vnímána velmi vážně, může být důležitý příznak něčeho mnohem vážnějšího. To znamená, že pokud se bolest oka vrací nebo přetrvává delší dobu, bylo by dobré navštívit vašeho lékaře. Je důležité pokusit se co nejpodrobněji popsat druh bolesti, aby tak bylo možné udělat další vyšetření, které by mohli zjistit vážnější onemocnění.

Jak již bylo zmíněno, bolesti oka mohou mít velmi velké množství příčin. Obecně platí, pokud je bolest trvalá, silná, nebo se přidruží i snížení zrakové ostrosti, je nutné vyhledat odborné lékařské ošetření v co nejkratším čase. Určitě to neodkládejte.

Nejčastější příčinou bolesti očí je obyčejná únava. V současné době jsou kladeny velmi velké nároky na vidění, především na střední a bližší vzdálenosti (hlavně práce na počítači), kde dochází ke značné námaze oka především u lidí po čtyřicítce. Pokud jste například typ, který pracuje s počítačem více než osm hodin denně, tak dříve či později se podobným problémům pravděpodobně nevyhnete. Následkem této únavy mohou být nejen bolesti očí, ale i hlavy nebo páteře.

Rovněž, pokud používáte brýle nebo kontaktní čočky a nemáte správně zvolenou korekci, tak výsledkem mohou být bolesti oči a hlavy, ale i například točení hlavy nebo závratě. Nesprávná nebo nedostatečná korekce mohou opravdu způsobovat značné komplikace a snižovat například pracovní výkonnost. Přitom není nic jednoduššího nechat si udělat refrakční vyšetření, kde se nutnost nebo správnost ověří. Správné brýle Vám mohou až nečekaně vylepšit život.

V současnosti je velmi aktuální problém se suchým okem. Protože téměř každý z nás denně tráví spoustu hodin za počítačem, v klimatizovaném, suchém nebo zakouřeném prostředí, zvyšuje se tak riziko snížení kvality slzného filmu, což může následně vést ke vzniku syndromu suchého oka. Bolesti při tomto onemocnění jsou velmi nepříjemné a určitě je nelze podceňovat. Projevují se nepříjemným řezáním, škrábáním, dokonce může být pocit, jako kdyby Vám někdo sypal písek do oka. Pokud takové bolesti pociťujete, jednoznačně třeba vyhledat očního lékaře.

Další, relativně častou příčinou bolesti oka jsou záněty spojivek. Záněty spojivek patří mezi nejčastější oční onemocnění a někdy takový zánět překonáme a ani o tom nevíme. Samozřejmě ho netřeba brát na lehkou váhu. Projevuje se začervenáním očí a příčiny mohou být různé. Alergie, infekce, nebo ve spojení s jiným onemocněním. Mohou za ně bakterie a viry, paraziti. Prevencí by mohlo být časté mytí rukou a používání vlastních ručníků. I v tomto případě je návštěva očního lékaře na místě.

Jelikož popsat každou možnou příčinu bolesti očí detailnější by vydalo na deset článků, tak jejich uvádíme alespoň v odrážkách. Podrobněji se jim budeme věnovat v samostatných článcích.

  • ostatní záněty očí
  • komplikace s kontaktními čočkami
  • infekce
  • alergie
  • problémy s dutinami
  • bolesti hlavy, migrény
  • virové infekce
  • zvýšený nitrooční tlak
  • iritace rohovky