Oko

Hra na trubkuOční tlak je závislý na rovnováze mezi odtokem a tvorbou nitrooční tekutiny. Za normální nitrooční tlak je považován tlak v oku, který nezpůsobuje poškození zrakového nervu a zachovává integritu očního prostředí. Vyšší hodnoty nitroočního tlaku, mohou indikovat glaukomové onemocnění a nižší naopak mohou vést například k deformaci oční koule. Na tyto hodnoty nitroočního tlaku působí velké množství faktorů.

th-nitroocni-tlak-mereniSledování nitroočního tlaku hraje velkou roli u pacientů s glaukomem (zeleným zákalem) a jinými očními chorobami ale také jako prevence před vznikem onemocnění. Výška očního tlaku je ovlivňována přítokem a odtokem nitrooční tekutiny. V normálním stavu je produkce a odtok v rovnováze. Při změně této rovnováhy dochází ke strukturálním změnám oka a optického prostředí. Při zvýšení nitroočního tlaku vzniká glaukom (toto onemocnění může vést k trvalé slepotě a proto je velmi důležité přesné měření nitroočního tlaku) a naopak při snížení nitroočního tlaku dochází například k deformaci oční koule.

johnson-15-minutChodíte na pravidelné prohlídky k zubaři? A co váš zrak? Jakou mu věnujete pozornost? Pravidelné oční prohlídky jednou ročně jsou nutné pro zachování dobrého stavu očí a prevenci dalších onemocnění.

johnson-kontrola-kazdy-rokVážíte si svého zdraví? Chodíte pravidelně na zdravotní prohlídky? Dvakrát ročně navštívíte svého zubaře? Necháváte si pravidelně zkontrolovat svůj zrak? Oči nejsou jen oknem do duše, jsou i ukazatelem našeho zdraví – mohou zároveň signalizovat stav celého našeho organismu. Všichni chceme být zdraví a dobře vidět .. pečujeme ale o své oči dostatečně?

Skušební brýle a optotypAť jste mladší či starší, pravidelné oční vyšetření je velmi důležité pro zdraví vašich očí. Možná vás překvapí, že i pokud nemáte žádné potíže subjektivní potíže, měli byste chodit na pravidelná oční vyšetření. Většině lidí je doporučeno navštěvovat očního specialistu nejméně jednou za rok.

Nitrooční tlak, okoNitrooční tlak je termín, který pravděpodobně slyšel již každý z nás, ať už při návštěvě lékaře, optometristy, oční optiky nebo jinde. Co všechno se ale pod tímto pojmem skrývá, jaký je jeho význam a důležitost, však mnozí nevědí. Závažnost nitroočního tlaku by se dala přirovnat v současné době k tak velmi "propagovanému" krevnímu tlaku, o kterém každý ví, že jeho zvýšení nebo snížení může mít pro člověka nepříjemné následky. Podobně bychom mohli mluvit i o nitroočním tlaku.

Uslzená slečnaJednou ze základních podmínek běžné činnosti oka je vhodné zvlhčování povrchu oka slzami. Nedochází při tom ani k hromadění slz nebo jejich stékání na obličej. Slzy můžeme jednoduše definovat jako tekutinu, která vytéká z našich očí, když pláčeme nebo když naše oči "slzí" - například při podráždění. Jsou kapalným produktem slzných, hlenových a tukových žláz. V případě, že dojde k podráždění předního segmentu oka nebo k emočnímu vzrušení, produkce slz se až několikanásobně zvyšuje.

oko a sítniceSítnice je vlastním orgánem zraku a tvoří vnitřní vrstvu oka. Pokrývá celou dutinovou stranu oční koule až k pupilárnímu okraji duhovky. Svou zevní plochou nasedá na prostřední vrstvu oční stěny a na její vnitřní plochu se přikládá sklivec. Sítnice funguje jako film ve fotoaparátu. Zachycuje obraz a zrakovým nervem jej posílá do zrakových center v mozku.

oko a rohovkaRohovka je přední, průhledná, elastická a nejvíce zakřivená část vnější vazivové vrstvy oka. Má tvar horizontálně uložené elipsy, která se směrem dopředu vyklenuje a zabírá asi 20% povrchu oční koule. Je bezbarvá, zcela průhledná a bez cév. Představuje mechanickou a chemicky nepropustnou bariéru mezi vnitřkem a vnějším prostředím spolu se spojivkou, sklérou a slzným filmem. Z venku hraničí se vzduchem a směrem dovnitř je v kontaktu s komorovou tekutinou. Rohovka, s ohledem na svou optickou mohutnost je nejdůležitější složkou optického systému oka a největší měrou se podílí na kvalitním vidění.

Přístrojová doska v autěPři řízení motorového vozidla musí řidič průběžně sledovat nejen to, co se děje na silnici, ale také údaje na přístrojové desce. Během sklonění hlavy, v průměru asi o 30 stupňů, dochází k potlačení ostrosti obrazu dění na vozovce, což je způsobeno následkem pohybu očí. Při pohledu například na tachometr totiž obvykle pohyb očí cíl mine, v průměru asi o 5 stupňů, což je okamžitě vyrovnané následným pohybem očí. Po vytvoření ostrého obrazu na sítnici dochází k jeho zpracování a uvědomění si viděného. Předpokládáme však, že velikost čtených číslic musí být minimálně 5x větší než je minimální velikost umožňující jejich diferenciaci. Tedy až po zpracování a realizaci informace lze pohled vrátit do původního postavení.

Vyšetření zrakuVaše oči řeknou o vašem zdraví více než jen o dobrém nebo špatném vidění. Jsou oknem, přes které může lékař posoudit i Váš celkový zdravotní stav. Žádný jiný orgán neumožňuje tak snadné vyšetření stavu vašich žil a tepen jako Vaše oči. Mnohé metabolické poruchy se projevují na cévách, proto jsou oči často klíčové pro jejich včasnou diagnózu. Vaše oči mohou ukázat včasné známky nemocí, které mohou ovlivnit Váš zrak. Proto jsou důležité pravidelné oční vyšetření, i když nemáte problémy se zrakem.

Kruhy pod očimaO tmavých kruzích pod očima se mluví poměrně málo, a když, tak většinou v souvislosti s návrhy, jak jich pomocí mejkapu dokonale zakrýt. Většinou se spokojíme s vysvětlením, že jsme se nevyspali dostatečně a tím tento problém smažeme ze světa. Jenže je třeba si uvědomit, že kruhy a otoky pod očima mohou signalizovat například i něco závažnějšího.

Lidské okoZrak je nejdůležitější smysl ze všech pěti, protože nám umožňuje přijímat nejvíce informací z okolního světa. Schopnost přijímat podněty zvenčí umožňují oku světlolomné prostředí a sítnice. Zjednodušeně můžeme říci, že paprsky odražené od předmětu na který se díváme, musí projít přes čtyři světlolomné prostředí, přes rohovku, ventrikulární tekutinu, čočku a sklivec, které tvoří optickou soustavu oka a vytvoří v jednom bodě na sítnici skutečný zmenšený obraz, který pak vnímáme.

Modré okoHnědá, modrá a zelená barva představují nejběžnější barvy našich očí. Vedle nich však existuje paleta dalších barev, které jsou určitou kombinací již zmíněných barev. Mnoho lidí se rodí s šedýma očima, které se během vývoje mění na modrou či hnědou barvu. Kolik však ve skutečnosti opravdu o barvě očí víme?

Lidské oko - modréZrak je náš nejdůležitější smysl díky kterému přijímáme až 80% informací z vnějšího prostředí. Samotným orgánem, který zajišťuje vidění je oko. Je to velmi složitý a dokonalý systém tvořený množstvím částí, které musí dokonale spolupracovat.

Ženu bolí očiPokud máte práci, kde musíte velmi dlouhou dobu strávit za počítačem, určitě se vám již někdy stalo, že po určitém čase vás začínají bolet oči, hlava, krk a páteř. Začínáte být velice unavený a byli byste už nejraději doma. Tyto symptomy pociťuje většina lidí, kteří dlouhodobě pracují s počítačem. Otázka zní, zda počítač naše očí opravdu ničí nebo ne.

BarvyBarevné vidění je velmi složitý psychofyzikálny proces, při kterém naše oko rozeznává různé barvy. Z fyzikálního hlediska barva neexistuje, jde jen o zrakový vjem, který je podmíněn vlnovou délkou světla. Od různých předmětů se odráží určitá část spektra, dopadá do oka, kde způsobí podráždění světločivných elementů, reagujících na barvu - čípků. Na jeho realizaci je nutná správná a neporušená činnost zraku a to oka jako přijímacího orgánu, zrakové dráhy jako přenosného systému a mozkových center, díky kterým si uvědomujeme a jsou proto analyzátorem vjemu.

Děti si hrají v trávěAkomodace je schopnost oka vidět ostře předměty nacházející se v různé vzdálenosti před okem v závislosti na změnách mohutnosti optického systému oka. Mechanizmus akomodace není u všech živočichů stejný, například u ryb dochází k akomodaci změnou polohy čočky u některých ptáků zvětšením zakřivením rohovky prodloužením oka. U lidí je akomodace oka způsobena zvětšováním zakřivení přední plochy čočky při současné změně její tloušťky. Akomodace je obvykle na obou očí stejná.

Oční duhovkaDuhovka tvoří nejvíce dopředu vysunutou část prostřední vrstvy oční stěny. Má tvar mezikruží s centrálně uloženým otvorem zvaný zornice. Vnější okraj duhovky přechází v řasnatné tělísko, vnitřní okraj ohraničuje kruhovitý otvor zornice. Zornice není umístěná přesně centrálně, ale je posunutá mírně mediálně. Odděluje částečně přední a zadní komoru oční koule.

Ženu bolí očiOrgánem zraku je oko a právě díky zraku přijímáme většinu podnětů z vnějšího prostředí. Když nás začne trápit bolest očí, tak to může mít neblahý vliv na naše každodenní fungování. Důvodů bolesti očí může být mnoho a ještě je třeba rozlišovat, zda dochází k bolestem oční bulvy, nebo nás trápí bolest ostatních struktur kolem oka.

Spokojená rodinkaZrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary a sloužit celkovému vnímaní okolí. Je zaměřen především na vnímaní kontrastu a teda i kontur a významně se podílí na orientaci v prostoru. Pro člověka je zrak nejdůležitějším smyslem a to především proto, že až 80% informací z prostředí vnímáme díky němu.

Lidské okoZrak je pro člověka ze všech smyslů nejdůležitější. Pomocí smyslového orgánu, který představuje lidské oko, člověk vnímá dokonale vizuální obrazy okolního světa. Tato schopnost vyžaduje propojení lidského oka a periferního senzoru s mozkovou kůrou. Pomocí zraku vnímá člověk asi 80% všech informací ze svého okolí.