Rizikové faktory zeleného zákalu - cigaretaGlaukom - zelený zákal je možné specifikovat jako skupinu chorobných stavů oka, kdy vznikají změny na zrakovém nervu a dochází k progresivnímu poškozování papily tohoto nervu. Vznik glaukomu ovlivňuje množství různých rizikových faktorů, které často krát neproměníme žádným způsobem eliminovat a je proto dobré vědět, zda náhodou právě u mě není pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění větší.

Nitrooční tlak a zelený zákal

Nitrooční tlak je považován za nejvýznamnější rizikový faktor. U většiny pacientů se zvýšeným očním tlakem však nemusí dojít k poškození zrakového nervu, je to dáno jeho odolností. Skoro čtvrtina glaukomatiků trpí normotenzním glaukomem. Vymezení přesných hodnot, které způsobují glaukomové onemocnění je velmi obtížné, protože je to velmi individuální. Přesto se považuje za hranici tlak 21 mmHg. Vzestupy a poklesy očního tlaku jsou důležitější než výsledné průměrné hodnoty. Cílem terapie je tedy i zamezení extrémních výchylek

Věk a zelený zákal

Věk hraje důležitou roli hlavně při zeleném zákalu s otevřeným úhlem. Vzácně trpí glaukomem děti a novorozenci, většina pacientů přesahuje hranici 40 let. V důsledku stárnutí trabekulární síťoviny se během života zvyšuje oční (nitrooční) tlak u zdravých lidí. S narůstajícím věkem se nezvyšuje jen počet rizikových faktorů, ale dochází i ke ztrátě nervových vláken. Počet lidí s vyšším očním tlakem narůstá s věkem, a že průměrná délka života roste, neměly by se tyto fakty ignorovat.

Rodinná zátěž při glaukomu

Pokud je u někoho v rodině diagnostikován zelený zákal, stává se celá rodina rizikovou skupinou. Důležitou roli hraje genetika. Genetický kód pacienta částečně určuje, jestli je pacient schopen snést určitou úroveň nitroočního tlaku bez poškození. Genetické riziko glaukomu je však stále ještě málo prozkoumáno, chybí dostatek informací pro jednoznačné stanovisko. Jisté ale je, že za glaukom neodpovídá pouze jeden gen, ale několik genů.

Je velmi pravděpodobné, že u dětí glaukomatiků se zelený zákal také objeví, ale může se objevit i spontánně. Mezi geneticky podmíněný patří vrozený, infantilní a juvenilní glaukom.

Vplyv rasy na zelený zákal

Etnický původ hraje velmi důležitou roli. Například Japonci často trpí normotenzním glaukomem a oční tlak jim během života klesá. Pacienti černé rasy mají většinou vyšší nitrooční tlak, a to již od dětství.

Pohlaví a zelený zákal

I přesto že mají většinou ženy i muži stejné hodnoty nitroočního tlaku, jsou více glaukomem postižené ženy než muži. Jednou z možných příčin je, že ženy mají citlivější papily zrakového nervu. Významnou roli v regulaci očního tlaku mají pohlavní hormony. V těhotenství většinou nitrooční tlak klesá, v menopauze má naopak vzestupnou tendenci. U žen se především vyskytuje glaukom s uzavřeným úhlem a normotenzní glaukom. Muži naopak trpí častěji zeleným zákalem s pigmentovou disperzí.

Arteroskleróza a glaukom

Arteroskleróza je velmi rozšířený zdravotní problém dnešní společnosti. Stejně jako ostatní tepny i oční cévy mohou být postiženy arterosklerózu. Jistá souvislost mezi arterosklerózu a zeleným zákalem existuje. Lidé trpící arterosklerózu mají s velkou pravděpodobností vyšší nitrooční tlak než zdraví jedinci stejného věku.

Krátkozrakost a dalekozrakost

Zdraví emetropovié, krátkozrací a dalekozrací lidé mají průměrné hodnoty očního tlaku stejné. Krátkozraké oči jsou ale citlivější na změny nitroočního tlaku a mají zhoršenou perfuzi. Dalekozraké oči jsou náchylnější na vznik pupilárního bloku.

Oběhové poruchy

Patří mezi primární příčiny glaukomu. Výskyt oběhových poruch u lidí se zeleným zákalem je častější než u zdravých jedinců stejného věku. Cévní dysregulace čili neschopnost adaptability krevní tkáně k momentálním potřebám je příčinou porušené oční perfuze. Oko citlivě reaguje na kolísání nitroočního tlaku.

Další rizikové faktory zeleného zákalu

Onemocnění štítné žlázy, diabetes mellitus, systémové cévní choroby a abnormality krevní srážlivosti mohou také vést ke vzniku zeleného zákalu.