Kapky do očí na zelený zákal (glaukom)Poškozená vlákna zrakového nervu již není možné žádným způsobem nahradit. Glaukom (zelený zákal) proto nelze dosud vyléčit, můžeme jen do určité míry zmírnit popřípadě zastavit jeho další postup. Čím více je zrakový nerv při určitém nitroočním tlaku poškozen a čím více vláken je již odumřelých, tím více je potřeba nitrooční tlak snížit. Podle toho, jak razantně potřebujeme nitrooční tlak snížit, volíme buď konzervativní, laserovou nebo chirurgickou léčbu. Kapky jsou jej schopné snížit snadno, operace má většinou větší efekt.

Léčebné cíle

  • Zabránit progresi poškozování zrakových funkcí
  • Snížit nitrooční tlak na hodnotu "cílového tlaku"
  • Minimalizovat nežádoucí účinky a komplikace léčby

Typy léčby zeleného zákalu

  • Konzervativní
  • Laserová
  • Chirurgická

Terapie glaukomu začíná konzervativní léčbou. Až v případě, že konzervativní léčba nepřináší požadované výsledky, přichází na řadu léčba laserová nebo chirurgická. Postup při léčbě je však u každého pacienta individuální.

Konzervativní léčba glaukomu

Využívají se léčebné přípravky na snížení nitroočního tlaku, zlepšení průtoku krve terčem zrakového nervu, zlepšení hemodynamických parametrů a zabránění apoptoze. Nasazení léků s vedlejšími účinky je třeba vždy zvážit u každého pacienta, musí být brán zřetel i na bezpečnost a kvalitu života.

Tyto léky se nejčastěji aplikují každodenně formou očních kapek. V závislosti na předepsaném přípravku lze aplikovat oční kapky několikrát nebo pouze jednou za den. Na trhu jsou i gely, které po aplikaci do oka zkapalňují a účinkují úplně shodně jako kapky. Použití gelu může být za jistých okolností pohodlnější a také jeho účinek může být dlouhodobější. Oční kapky mohou být v některých případech doplňovány tabletami.

  • Látky snižující tvorbu nitrooční tekutiny - cílem aplikace těchto kapek je zredukovat množství tvorby nitrooční tekutiny do takové míry, aby se její objem radikálně nezvětšil a nedocházelo tak k zvýšení nitroočního tlaku.
  • Látky ovlivňující odtok nitrooční tekutiny - tento typ má za cíl především zlepšit odtok nahromaděné nitrooční tekutiny.
  • Hyperosmotické látky - Podávají se při akutních stavech a v případech, kdy je nutné urychleně snížit extrémně zvýšený nitrooční tlak.

Laserová léčba glaukomu

Pokud kapky nemohou účinně snížit nitrooční tlak, může se lékař pokusit paprskem laseru ulehčit odtok komorové tekutiny. Účinek však bývá většinou dočasný a v současné době je laser využíván pouze jako doplňková léčba.

Laserová léčba je méně traumatizující než operativní zákrok. Laserové ošetření lze provádět v ambulantních podmínkách. Postačuje použití lokální anestezie. Laser je vhodným řešením, pokud se u pacientů objevila alergie na léky nebo pokud je operace z různých důvodů nevhodná.

Laserová rabekuloplastika LTP - Tento zákrok je mezistupněm mezi neúčinnou farmakoterapií a chirurgickým výkonem. Svým fotokoagulačním účinkem se používá argonové laserová trabekuloplastika u zeleného zákalu s otevřeným komorovým úhlem k jednoduššímu odtoku tekutiny.

Selektivní laserová trabekuloplastika SLT - Využívá krátkých světelných pulsů nízké energie. Laser působí jen na výrazně pigmentované buňky v pletivu s vysokým obsahem melaninu, ostatní buňky zůstávají neporušeny, je tedy zachována architektonika síťoviny. SLT je účinnější metoda než LTP.

Goniofotokoagulace - Cílem metody je konstrukce novovytvořených periferních duhovkových cév a zabránit tak událostem, které vedou ke vzniku nevaskulárního glaukomu. Nevýhodou této metody je nebezpečí většího krvácení.

Cyklofotokoagulace - Indikací je nevaskulární glaukom. Dochází k omezení sekrece nitrooční tekutiny destrukcí výběžků řasnatého tělíska.

Laserová sklerostomie - Laserová sklerostomie tvoří přechod mezi laserovou a klasickou filtrační chirurgií. Pomocí laseru se vytváří filtrační kanál v plné tloušťce skléry.

Chirurgická léčba glaukomu

Operace je nutná v případě neúspěšnosti nebo nevhodnosti předchozích metod. Podstatou většiny operací je vytvoření malých průchodů ve zdi oka, kterým je při vysokém tlaku odváděna tekutina pod spojivku. To se projeví drobným polštářkem lehce nadzvednuté spojivky, která bývá většinou krytá horním víčkem. Součástí operace je vytvoření otvoru v duhovce, který usnadňuje průtok tekutiny.

Cílem chirurgického zákroku je zastavení progrese glaukomového poškození zrakového nervu. Operační výkony lze provádět ambulantně nebo během krátkodobého pobytu v nemocnici

Trabekulektomie - V současné době patří mezi nejpoužívanější metodu v chirurgické léčbě glaukomu. Výkon vede ke zlepšení odtoku nitrooční tekutiny.

Hluboká sklerektomie - Je alternativní metodou klasických filtrujících operací. Má nižší výskyt pooperačních komplikací s úspěšností kolem 70%.

Viskokanalostomie - Podobná operace jako hluboká sklerektomie.