Dítě se strabismemŠilhání, nebo odborně strabismus je zraková porucha, při níž je porušena spolupráce obou očí. V tomto případě každé oko míří jiným směrem. Pokud se při strabizmu dívá jedno oko přímo vpřed, je druhé oko odchýleno směrem dovnitř, ven, nahoru nebo dolů. Úhel odchýlení oka z přímého postavení se nazývá úchylka. Úchylka může být viditelná neustále nebo se občas objeví a zase zmizí.

Strabismus je relativně častá porucha, která postihuje zhruba každé třicáté dítě. Ve stejné míře jsou postižený chlapci i dívky. Strabismus je často postižení dědičné, ale je pravda, že velké množství šilhajících nemá žádné předky ani příbuzné se strabizmom.

Příčiny vzniku šilhání - strabismu

Přesná příčina vzniku šilhání dosud není přesně objasněna. Mezi hlavní příčiny šilhání patří dioptrické poruchy (například velký dioptrický rozdíl mezi oběma očima), poruchy okohybných svalů nebo jejich inervace. Pohyb oka je ovládán šesti okohybnými svaly. Dva z těchto svalů ovlivňují pohyb oka do stran a čtyři svaly pohybují okem nahoru a dolů. Přesné zaměření obou očí na jeden sledovaný předmět závisí na dokonalé souhře celkem dvanácti okohybných svalů. Činnost svalů je kontrolována složitými mozkovými centry. Šilhání se častěji projevuje u dětí s nemocemi postihující mozek jako jsou: mozková obrna, hydrocefalus, nádory na mozku nebo Downův syndrom.

Strabismus může vyvolat i šedý zákal, úraz oka a další oční choroby, které mají vliv na vidění. Na druhé straně je také pravda, že u velkého procenta dětí se nepodaří najít žádnou přidruženou chorobu, která by mohla mít souvislost se vznikem strabizmu.

Příznaky šilhání

Hlavní známkou šilhání je odchýlení se oka určitým směrem, zatímco se druhé dívá přímo. Dalším příznakem může být mhouření jednoho oka a otočení hlavy do strany s cílem zaostřit na pozorovaný předmět.