Měření nitroočního tlaku při glaukomu (zeleném zákalu)Glaukom, lidově řečeno zelený zákal je chronické onemocnění zrakového nervu, které v případě pozdní diagnózy a nedostatečné léčby vede k těžkému poškození zraku a až k slepotě. Ne světě je evidováno více než 70 milionů. lidí trpících na glaukom. Více než polovina z nich se začíná léčit pozdě. Na druhé straně, na základě nejnovějších poznatků o tomto onemocnění, se ukazuje, že mnoho lidí se léčí zbytečně. Glaukom je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích.

Zelený zákal je onemocnění, jehož příčinu přesně neznáme. Víme, že je geneticky podmíněno. Známe také některé rizikové faktory, z nichž k nejvýznamnějším patří zvýšený oční tlak. Rizikovost zvyšují také onemocnění jako vysoký krevní tlak, skleróza, cukrovka. V poslední době se věnuje pozornost vztahu migrény a glaukomu.

Takzvaný primární glaukom oka (který není podmíněn jiným očním onemocněním) se vyskytuje ve dvou základních formách. První, nejčastěji se objevující forma je zákeřná tím, že pacient nemusí mít žádné potíže. Jen někdy bývá pocit tlaku v očích, za očima, pobolívání hlavy. Onemocnění se zjistí většinou náhodně při předepisování brýlí nebo při preventivní oftalmologické prohlídce. Pokud jsou potíže jako výpadky v zorném poli a pokles zrakové ostrosti opravdu způsobené glaukomem, tak pro efektivní léčbu je už pozdě.

Existuje rovněž záchvatovitá forma zeleného zákalu. Tato není ani zdaleka tak nebezpečná, protože bolest postiženého oka, náhlé zhoršení zraku, zvracení a celkový špatný stav pacienta rychle přivedou k lékaři.

Jakou roli hraje oční tlak při glaukomu?

Oční tlak je tlak uvnitř oční koule a jeho hodnota závisí na rovnováze mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny. Měří se různými typy tonometrů, od nejjednodušších mechanických až po drahé elektronické bezkontaktní tonometry. Běžné hodnoty se pohybují v rozmezí 10 až 22 mmHg. To však platí, jen pokud má pacient standardní tloušťku rohovky. Pokud je rohovka výrazně tlustší nebo tenčí, tyto hodnoty jsou jiné. Oční tlak je jeden z hlavních rizikových faktorů poškození zrakového nervu u glaukomu. Není však jeho podmínkou. Existuje také glaukom s normálním očním tlakem.

Na potvrzení nebo vyloučení diagnózy glaukomu nestačí pouze změření očního tlaku. Nutné je také vyšetření očního pozadí, počítačový perimetr a vyšetření zrakové ostrosti. Takto však dokážeme spolehlivě diagnostikovat pouze plně rozvinutý glaukom, jehož léčba již nemusí být úspěšná. Glaukom v počátečním stadiu těmito standardními vyšetřovacími metodami nemůžeme spolehlivě ani potvrdit ani vyloučit. Jinak řečeno, na základě těchto metod nedokážeme přesně odlišit počáteční glaukom od stavu, který si léčbu nevyžaduje.

Proto v poslední době i oftalmologie začíná využívat v diagnostice vysoce technicky i finančně náročné zobrazovací techniky, které dokáží zaznamenat glaukomové změny dříve, než se klinicky projeví.