Zánět okaZáněty oka jsou velmi obsáhlé téma a není možné je podrobně popsat v jednom článku, takže v tomto článku je popíšeme jen velmi stručně a postupně budeme přidávat podrobnější články o konkrétních zánětlivých onemocněních oka. Záněty mohou postihovat téměř každou část oka a jeho okolí. Stručně je můžeme rozdělit na záněty předního a zadního segmentu oka - nitrooční záněty a záněty v okolí oka.

Zánět spojivek (conjunctivitis)

Zánět spojivek patří mezi nejčastější oční onemocnění a pravděpodobně si ho "užil" téměř každý z nás. Příčiny zánětu spojivek mohou být infekční, neinfekční, alergická nebo přidružené k jinému onemocnění. Původci jsou bakterie, viry nebo parazity. Do očí se obvykle zanese špinavými prsty, vodou z bazénu nebo například společným ručníkem.

Hlavními příznaky zánětu spojivek je silné zarudnutí, bolest nebo svědění očí a vodnatá nebo hlenovitá sekrece. Často bývá pocit přítomnosti cizího tělíska v oku. Postižené většinou bývají obě oči, na jednom z nich však může zánět vzniknout dříve než na druhém. V některých případech může být postiženo jen jedno oko - např. chlamídiové nebo virové infekce.

Zánět spojivek obvykle není příliš nebezpečný a jeho léčbu zvládnete i sami doma. Používají se nejčastěji kapky jako Ophtalmoseptonex, případně se oči oplachují borovou vodou. Každé oko se ošetřuje zvlášť. Pokud zánět po několika dnech neustoupí, je dobré vyhledat očního lékaře.

Zánět rohovky

Tyto typy zánětů bývají mnohem nebezpečnější než záněty spojivek. Mohou způsobovat snížení zrakové ostrosti a v nejhorším případě až ztrátu zraku. Příčinou bývají bakteriální ale častěji virové záněty. Příznaky jsou oční bolest různého druhu, pocit cizího tělíska v oku, ztráta lesku rohovky, zarudlé oči, oteklé oči, světloplachost a poruchy vidění.

V tomto případě by se návštěva u lékaře neměla příliš odkládat. Podráždění mohou zmírnit výplachy vlažnou, slanou vodou. Bolest zmírňují i chladné obklady a v ranných fázích hojení vám lékař pravděpodobně doporučí obvaz na obě oči, který zabraňuje jejich pohybům a pomáhá urychlit hojení.

Léčba zánětu rohovky

Léčba zánětu rohovky spočívá v kapání kapek, které se předepisují podle vyvolávací příčiny. V krajním případě může být nutný i operační zákrok, kdy se odstraní odumřelé tkáně rohovky. Během léčby je dobré nevystavovat se ostrému světlu, nosit tmavé brýle, minimalizovat práci s počítačem nebo sledování televizoru.

Nitrooční záněty

Záněty duhovky, řasnatého tělíska a zadního segmentu oka bývají sdružené s více či méně výrazným zhoršením zraku. Iridocyklitida (zánět duhovky a vráskovce) je způsobena bakteriální, virovou nebo plísňovou infekcí buď při perforujících poraněních oka nebo krevní cestou. Jinou příčinou může být chronické revmatické onemocnění. Podobné příčiny, ale také parazitická infekce mohou vyvolat chorioretinitis (zánět cévnatky a sítnice).

Pokud je vyvolávající infekční příčina zvlášť výrazná nebo je snížená odolnost organismu, může infekční proces zachvátit celou střední a vnitřní vrstvu oka. Tehdy hovoříme o vzniku endoftalmitidy. Pokud infekční proces zachvátí všechny struktury oka včetně vnějšího obalu, hovoříme o panoftalmitídě. Obě onemocnění jsou mimořádně závažné, způsobují snížení až ztrátu zrakové ostrosti a jsou bolestivé.

Záněty v okolí oka

K nejčastějším zánětem patří ječné zrno (hordeolum). Jde o hnisavý zánětlivý proces mazové žlázy u kořene řasy na vnějším okraji řas. Zánětlivý proces mazové žlázky na vnitřní straně řas (chalazion) může probíhat jako akutní nebo chronický zánět, lidově zvaný "studený ječmen".

Vážnější onemocnění je akutní nebo chronický zánět slzných žláz. Zvlášť nepříjemný je zánět slzníka, který obvykle vzniká u novorozenců při neprůchodnosti slzných bodů. Vrozená neprůchodnost slzných cest je anomálie postihující 6 - 8 procent novorozenců. Překážka průchodnosti je obvykle lokalizována v dolní části odvodových slzných cest, v slzovodu.

Navenek se neprůchodnost projevuje vlhčím okem nebo přebytkem slz, které protékají přes okraj víčka. Obvykle se však brzy připojí infekční složka, která v kultivačně výhodném prostředí slzného vaku přivodí přemnožení mikrobů a následně hnisavé sekreci, která zpětně přechází na spojivku a vyvolá její zánět. Většinou je třeba mechanické zprůchodnění kanálku sondou. Sondáž je nejvhodnější v období 2. -3. měsíce, později je také možná, ale pro lékaře i dítě náročnější.

Prevence zánětů oka

Při všech zánětlivých onemocněních oka platí několik důležitých zásad:

  • často si myjte ruce
  • nedotýkejte se očí
  • nedívejte se přímo do slunce
  • v jedné domácnosti nepoužívejte společné ručníky