Muśí křídlo - Muscae VolitantesZrakové podněty do oka přicházejí normálně z vnějšího prostředí, ale mohou být ovlivněny různými změnami uvnitř oka, například zákal v sklivci. Vše má své mouchy ... i zrak. Stává se Vám někdy, že jste se podívaly na oblohu nebo jinou větší světlou plochu a najednou vás vyruší "poletující mušky"? Vždy když jste se chtěli na ně zaměřit, tak se posunuli o kousek vedle? Pokud tedy tyto problémy máte, nedělejte paniku. Diagnóza zní: muší křídlo, popřípadě létající mušky (muscae volitantes).

Ve skutečnosti tam ale žádné mušky nejsou. Vnímáte je jen vy.

Aby bylo možné vysvětlit, co je příčinou těchto takzvaných létajících mušek, musíme trochu popsat, jak to vypadá uvnitř oka.

Oční koule je tvořena oční stěnou, jejíž vnitřní vrstvu tvoří sítnice, světlo odrazivá vrstva. Tato vrstva vnímá zrakové vjemy. Vnitřní prostor oční koule vyplňuje sklivec. Latinský název sklivce je "corpus vitreum," což v překladu znamená skleněné těleso. Tento název však zcela neodpovídá skutečnosti, protože sklivec je sice průhledná hmota, kterou za normálních okolností vůbec nevnímáme, ale není skleněná. Sklivec je gélovitá čirá hmota, v dětství je tuhý asi jako řidší pudink.

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku mušího křídla?

S věkem dochází k vysychání, řídnutí sklivce a ke změnám v jeho struktuře. Tvoří se v něm malé jemné zákalky. Tím, jak se zákalky pohybují tak blízko před sítnicí, jsou vnímány jako poletující mušky nebo musí křídlo. Kolem páté dekády života dochází většinou k odloučení zadní plochy sklivce dopředu. Zadní plocha ale není zcela průhledná a je na ní patrný prstenec, kterým byl sklivec přichycen ke zrakovému nervu. Tento prstenec je často vnímán jako nepříjemná pavučinka, která se převaluje před okem. Tyto anomálie v sklivce však nemusí výhradně postihovat jen starší generace, ale vyskytují se i u velké části mladší generace.

Příznaky muscae volitantes

Diagnóza, muší křídlo nebo létající mušky, byla popsána právě podle subjektivních příznaků, které pacient vnímá. Jiné příznaky jako vnímání některých obrazců ani neexistuje.

Pacienti vnímají poletující poloprůhledné obrazce (zákaly), které se můžu pomalu pohybovat v oblasti centrálního vidění a zůstávají u každé změně pohledu. Pacient má pocit, že jejich nahání. Většinou nejsou přímo v centru, ale těsně vedle něj. Pokud se budete snažit na tyto obrazce zaostřit, posunou se o kousek dál.

V běžném životě je normálně nevnímáme, ale všimneme si je při pohledu na jednolitou světlou plochu (např. při pohledu do nebe, na bílou zeď, při čtení a podobně). Mušky nikdy nezhoršují zrak, jen pacienta trochu znervózňují a trochu na začátku vystraší, protože má strach z nějakého vážnější onemocnění.

Diagnóza mušího křídla

Diagnóza je vcelku banální a jednoduchá a nepůsobí žádné další problémy než popisované létající zákalky, které vnímáme v určitých situacích.

Přesto se však doporučuje při podobných potížích navštívit očního specialistu a podrobně mu své problémy popsat. Někdy se totiž podobně mohou projevovat i závažnější oční onemocnění, které však pacient nemůže sám rozlišit.

Podobné příznaky mohou být při odloučení zadní plochy sklivce, kdy může vzniknout nebezpečí trhliny v sítnici.

Zákalky vznikají také při nitroočních zánětech nebo při krvácení do nitra oka. Příznaky jsou většinou o něco odlišné, ale rozpoznat závažnější problém dokáže jen lékař z toho, co mu řeknete, a samozřejmě na základě očního vyšetření.

U očního lékaře Vám bude vyšetřen zrak na každé oko zvlášť. Pak Vám za pomoci kapek bude rozšířena zornička a provede se podrobné vyšetření očního pozadí.

Vyšetření muscae volitantes:

Nejčastěji lékař pacienta vyšetřuje na štěrbinové lampě. Před oko si nastaví speciální lupu (Volkova čočka), aby viděl velkým zvětšením detaily na očním pozadí: na sítnici a v sklivci. Jiná metoda, ještě podrobnější, je vyšetření pomocí speciální čočky (Goldmanova čočka), která se po umrtvení povrchu oka kapkami přiloží přímo na oko. Lékař tak vidí až na okraje sítnice a sklivce prostoru. Tímto vyšetřením se vyloučí jiné závažnější diagnózy.

Je možné, muší křídlo léčit?

Vzhledem k tomu, že tato diagnóza je zcela neškodná a nemá vliv na zhoršení vidění nebo poškození zraku, tak se vlastně žádná léčba nedělá. Většina pacientů si na tento problém za určitý čas zvykne, začnou to ignorovat a přestane jim to vadit, popřípadě to vnímají jen při zvýšeném soustředění například na bílou plochu.

Vznik mušího křídla je podmíněn přirozenými změnami sklivce a není způsoben žádným chováním pacienta: ani čtením, ani prací na počítači.

Máte riziko vzniku létajících mušek?

Riziko, mušího křídla máme všichni. Je to velmi častý problém, který má velké množství lidí. A navíc jak stárneme se pravděpodobnost vzniku zvyšuje. Tento problém se však může vyskytovat i v mladším věku a to zejména u krátkozrakých lidí.