Kerotokonus je degenerativní onemocnění rohovky, při kterém se určitá část rohovky ztenčuje a vyklenuje. Tím se může postupně měnit potřeba nošení dioptrií a také vidění. Jelikož přední plocha rohovky hraje velmi důležitou roli při refrakčním stavu oka, každá i malá změna jejího poloměru křivosti se výrazně projeví na kvalitě vidění.

Vznik a průběh keratokonu

Keratokonus postihuje přibližně 0,5% populace v produktivním věku, nejčastěji vzniká v období dospívání. Jsou však známy i případy vzniku u dětí mladších šesti let, stejně jako u žen v období klimakteria. Onemocnění se začíná projevovat zpravidla na jednom oku, pacient však vyhledá odbornou pomoc až v případě sníženého vidění i oka druhého, což může nastat až za několik let.

V průběhu keratokonu dochází nejprve ke vzniku progresivní krátkozrakosti a následně ke vzniku nepravidelného astigmatismu. Pokud se onemocnění odhalí včas, v počátečních stádiích může být ještě korigované brýlemi, měkkými nebo následně tvrdými kontaktními čočkami. Poslední možností je transplantace rohovky.

Diagnostika a léčba keratokonu

Jde o vrozenou chorobu oka s familiární výskytem. Často bývá Keratokonus diagnostikován v kombinaci s jiným onemocněním. Může to být například atopický ekzém, Downův syndrom, Marfanův syndrom, astma bronchiale a alergie různého druhu.

Při léčbě hraje důležitou roli životospráva, dodržování pitného režimu, dostatek vitaminů a kvalitní spánek. V poslední době se zjistilo, že i hormonální změny a některé medikamenty mohou být důvodem k propuknutí onemocnění. Pacienti s keratokonem mají křehké nehty, jemné nelesklé vlasy a častokrát velkou potřebu tření očí. Korekce nebo náprava keratokonu je i navzdory velkému pokroku stále dost komplikovaná.