Oko a šedý zákalKatarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje u starších lidí jako projev stárnutí (u osob ve věku mezi 65 a 75 lety se senilní katarakta vyskytuje až v 60 %). Výjimkou ale nejsou ani případy u novorozenců, kdy nejčastěji bývá příčinou virové onemocnění matky v průběhu těhotenství nebo různé genetické poruchy.

Jde o to, že se normálně čirá čočka zkalí a brání průchodu paprsků světla na sítnici, takže dochází k poklesu zrakové ostrosti. Čočka se zakaluje víc a víc a snížení průhlednosti čočky může v pozdějších stádiích vést dokonce až k úplné ztrátě zraku. Tehdy už získává zornice místo obvyklé černé barvy šedavý odstín – a právě odtud získala nemoc svůj název. Mimochodem právě katarakta je jednou z nejčastějších příčin oslepnutí v rozvojových zemích.

Na vzniku šedého zákalu se podílí řada faktorů – může jít o dědičné zatížení, vystavování očí ultrafialovému záření či toxickým látkám, určujícím faktorem ale může být i pohlaví, neboť je dokázáno, že ženy trpí kataraktou přece jen o něco častěji než muži. S kataraktou se setkáváme také po mechanických úrazech oka, úrazech elektrickým proudem a vystavení ionizujícím zářením (kosmickému záření a rentgenovému záření). Rovněž dlouhodobé užívání některých léků představuje pro vznik katarakty významné riziko. Katarakta byla zjištěna například při dlouhodobém kapání očních kapek (obsahujících kortikosteroidy či miotika) a při celkovém ústním nebo inhalačním podávání léků (kortikosteroidů a fenothiazinových preparátů, jako je chlorpromazin). Důležitou roli hraje strava nebo absence obranných látek jako je glutation, kyselina askorbová nebo vitamín E, jenž chrání čočku před oxidací. Pravděpodobnost vzniku šedého zákalu mohou zvýšit dokonce i některá onemocnění – například cukrovka, atopie nebo galaktosemie.

To, že i vás trápí šedý zákal, poznáte podle snížení zrakové ostrosti, zamlženého vidění, pocitu stále špinavých brýlí, přechodného dvojitého vidění nebo horšího vidění například při řízení auta, poruchou barevného vidění. Jak rychle se čočky zakalí, je u každého jiné, většinou se však jedná o měsíce až roky. Stejně jako u jiných onemocnění, tak i u léčby katarakty platí, že při sebemenším podezření na šedý zákal či při jakékoliv změně vidění byste měli co nejdříve vyhledat očního lékaře.

Léčba katarakty dnes patří mezi nejvíce prováděné zákroky v České republice s velkým procentem úspěšnosti. Evropská oční klinika Lexum má k dispozici špičkový personál s dlouholetými zkušenostmi a moderní přístroje, takže určitě není náhodou, že odsud každoročně odchází tisíce spokojených klientů, kterým se vrátilo jejich původní vidění.

Napsal: Evropská oční klinika LEXUM