Šilhání před a po operaciŠilhání není jen typicky dětský problém, jak jsou mnozí přesvědčeni, ale může se také objevit kdykoli v dospělosti. Nejedná se ale o pouhý estetický problém, který pacienty často psychicky obtížně snášejí, ale i o funkční poruchu prostorového vnímání a v některých případech spojenou i se vznikem dvojitého vidění!

Co je to strabismus?

Je to porucha spolupráce očí, při které se jedno oko uchyluje jiným směrem. Šilhání v dětství nebývá spojená s dvojitým viděním, protože jej plasticita dětského mozku dokáže potlačit. Tato schopnost se ale v dospělosti ztrácí!

U šilhajících dospělých rozlišujeme dvě základní skupiny.

  1. Lidé šilhající od dětství
  2. Lidé u kterých se šilhání objevilo v dospělosti v návaznosti na některou z příčin.

Jaké jsou příčiny vzniku strabismu v dospělosti:

  • nekorigované dioptrické vady
  • dekompenzovaný skrytý strabismus
  • zákaly oční čočky (šedý zákal,.záněty...)
  • úrazy oka
  • svalová onemocnění a poruchy inervace svalu

V neposlední řadě nesmíme zapomenout i celková onemocnění, která mohu vyvolat oční poruchy např. postižení štítné žlázy, cukrovka, vysoký krevní tlak, krevní choroby, nádorová postižení a choroby spojené s neurologickým postižením.

Pro pacienty představuje strabismus vážný psycho-sociální problém, který může znesnadňovat navazování osobních i pracovních kontaktů.

Také jste se setkali s někým, komu tzv. ujíždělo jedno oko jiným směrem?
Také jste se cítili zvláště při komunikaci, zejména při přímém očním kontaktu?

Také jste slyšeli, že se operace šilhání dospělým neprovádí?

Věřte, že to není pravda. Na věku pacienta vůbec nezáleží. Jediné, na čem záleží je jen důkladné předoperační vyšetření, díky kterému zjistíme, zda jste pro operaci vhodným kandidátem. Okolo 25% lidí nemají to štěstí a nemohou následnou operaci podstoupit. I pro ty je však možnost, jak šilhání a možné dvojité vidění vyloučit ze života. Dělá se tak pomocí speciálních brýlí s tzv. prizmatickými skly, která jsou schopna posunout obraz o potřebný úhel a dvojité vidění (diplopii) tak vyrovnat.

šilhajíci okostrabismus

Jaké metody máme nyní k dispozici?

Unikátní metoda nastavitelných stehů

Abychom si přiblížili, v čem je námi používaná metoda nastavitelných stehů pokrokovější, je nutné si říci, jak byly tyto operace prováděné dříve. Po potřebných vyšetřeních, zda je pacient vhodný pro operaci došlo k měření úhlu odchylky daného oka, podle kterého se následně určí, o kolik se má oko posunout na správnou pozici. Jednalo se tedy o pevný posun svalů, který se zakládá pouze na teoretickém výpočtu, který ale nemůže reflektovat odchylky, jako jsou například jizvy po předchozích operacích a předpokládat tak se změnou elasticity svalu. V případě, že po operaci není kosmetický výsledek zcela uspokojivý, tak při klasickém postupu již není možné postavení očí ovlivnit. Operace tak mohla problém vyřešit, anebo pacient nadále ještě šilhal, či dokonce šilhal na opačnou stranu.

Proto snaha lékařů směřovala k tomu, aby bylo možno se stehy po zákroku ještě nějakou chvíli pohybovat, aby se tak dalo srovnat například dvojité vidění anebo docílit dobrého kosmetického efektu. Zde se dostáváme k metodě tzv. nastavitelných stehů. Rozdíl spočívá v tom, že steh je na sval našitý takovým způsobem, že je možné steh po operaci povolit nebo naopak přitáhnout a tím měnit úpon svalu a postavení oka.

Jak taková operace probíha?

První fáze operace se provádí v celkové anestezii, kdy posuneme svaly podle teoretického výpočtu, ale zašijeme nastavitelným stehem. Po probuzení pacienta se ihned zkontroluje výsledek. V případě, že je vše v pořádku, operace tak pro pacienta zkončila.

Druhá fáze operace se provádí jen v případě, že je zde ještě rezerva v kosmetickém postavení očí, nebo se projevuje efekt dvojitého vidějí (diplopie). V tomto případě se pacient vrací na operační sál. Nyní již v lokálním znecitlivění lze s pomocí spolupráce pacienta nastavit úpravu stehu a svalu do definitivního postavení.

Stehy jsou vyrobeny ze vstřebatelného materiálu, a proto není nutné jejich následné odstraňování.

Jak dlouho trvá rekonvalescence?

Co se rekonvalescence týče, je doporučován týdenní domácí klidový režim, abychom vyloučili riziko infekce. Dále doporučujeme omezení fyzické zátěže na tři až čtyři týdny po zákroku.

Operace není nijak omezena věkem, důležité akorát je, aby byl pacient mentálně schopen spolupracovat při druhé fázi operace, kdy je při vědomí. Proto není možno tento způsob použít u dětí. U dospívajících pak záleží na jejich vyzrálosti a ochotě přemoci strach, který takovou operaci doprovází. Lze si ale dobře představit kupříkladu třináctiletou slečnu, pro níž bude estetické hledisko tak důležité, že svoje obavy přemůže a bude dobře spolupracovat. Je však nutné vše posuzovat individuálně.

Výsledkem použití metody nastavitelných stehů je tedy maximální možná korekce a to nejenom na základě teoretických propočtů, ale i na základě spolupráce s pacientem. Zlepšení kvality života je markantní: redukce kosmetické vady má nezanedbatelný vliv na psychiku pacientů, kteří již nemusí mít strach podívat se ostatním přímo do očí, především pak na pacienty, kteří jsou nuceni se v práci stýkat s lidmi, ať už se jedná o manažery anebo například prodavačky. Zvláště v dnešní době, kdy se klade velký důraz na estetiku a vzhled, může být šilhání překážkou (ať už skutečnou, nebo domnělou) kupříkladu k získání lepšího pracovního místa.

Na naší klinice se na vyšetření a operace šilhání (strabismu) specializuje paní doktorka MUDr. Věra Flemrová.*

strabismus po operaci očíšilhání po operaci

Chcete se o strabismu dozvědět více,m nebo se objednat na vyšetření? Navštivte Evropskou oční kliniku Lexum.

* MUDr. Věra Flemrová vystudovala Fakultu všeobecného lékařství na Karlově univerzitě v Praze.Absolvovala kvalifikační atestace I. i II. stupně. Za svoji dvacetiletou praxi v oboru oftalmologie pracovala na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice Praha UK a na Oční klinice dětí a dospělých FN Motol. Od roku 2006 pracuje na Evropské oční klinice Lexum. Absolvovala odborné stáže na Moorfield Eye Hospital v Londýně a na fakultní oční klinice v Mnichově (Ludvig-Maximilians Universität). Zaměřuje se především na strabologii, dětskou oftalmologii a problematiku refrakčních vad. Své bohaté zkušenosti ze zahraničních stáží uvádí do praxe například zavedením operací strabismu technikou nastavitelných stehů – kdy tuto metodu provedla jako první lékař v České republice. Pravidelně se účastní přednášek a kurzů na sjezdech odborných společností v České republice i v zahraničí. Je členkou České oftalmologické společnosti, Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, České strabologické asociace, České kontaktologické společnosti a České lékařské komory.