Zarudlé okoZrak je náš nejdůležitější smysl, díky kterému jsme schopni vnímat až 80% informací s okolního prostředí. Oko, jako samotní orgán zraku představuje velmi složitý systém, kterého jednotlivé části musí fungovat v dokonalé souhře. V případě, že dojde jen k minimálnímu patologickému poškození těchto jednotlivých složek oka, může to mít za následek zhoršení ostrosti vidění, nebo dokonce ztrátu zraku.

K patologickým změnám na oku může docházet z různých důvodu. Choroby oka můžou být způsobené například viry, baktériemi nebo plísněmi, téže to může být důsledek nějakého jiného onemocnění (například cukrovky). Velmi časté jsou věkem podmíněné degenerativní změny, nebo vrozené postižení a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na úrazy oka a různé jiné vlivy z vnějšího prostředí.

Zelený zákal - glaukom

Zelený zákal je závažné oční onemocnění způsobené především zvýšeným nitroočním tlakem, což je tlak tekutiny uvnitř oka. Doprovázejí ho změny na zrakovém nervu. Poškození vláken tohoto nervu častokrát vede až k výpadkům v zorném poli.

Šedý zákal – katarakta

Šedý zákal patří k velmi častým onemocněním většinou starších lidí. Asi 50% lidí starších šedesáti let má určitý stupeň šedého zákalu. Jedná se o oční nemoci, které se projevují zákalem oční čočky.

Keratokonus

Keratokonus je degenerativní, nezánětlivé onemocnění rohovky, u kterého se určitá část rohovky ztenčuje a vyklenuje a tím dochází k její deformaci. Postupně vzniká takzvaný nepravidelný astigmatizmus, což má za následek ztrátu zrakové ostrosti.

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka je nemoc, při které je povrch oka suchý a oko tak není chráněno slzným filmem. Jedná se o poruchu smáčení oka slzy. Důsledkem může být zhoršené vidění, různé záněty očí, nepříjemný až bolestivý pocit v oku, únava očí a jiné.

Zánět spojivek

Zánět spojivek má velmi širokou škálu forem, od několika denního lehkého pocitu nepohody a pocitu cizího tělíska v oku, přes hnisavou, velmi nepříjemnou, ale krátkodobou konjunktivitídu, až po dlouhodobé chronicky obtěžujíci potíže spojené s poruchou tvorby slz.

Diabetická retinopatie

Asi 5 až 6 procent lidí trpí cukrovkou, která je příčinou vzniku diabetické retinopatie. Jedná se o poškození sítnice, které vzniká jako důsledek celkového postižení cév u cukrovky. Dochází k poškození krevních cév vyživujících sítnici a v těžkých případech krvácení do sítnice a sklivce spojené se závažnou poruchou zraku.

Šilhání (strabizmus)

Je zrakové postižení u kterého je porušena vzájemná spolupráce obou očí. Každé oko míří jiným směrem. Ve většině případů se jedno oko kouká rovně a druhé je stočené jiným směrem.

Existuje mnoho dalších příčin a onemocnění, které můžou mít vliv na zhoršení, nebo dokonce ztrátu zraku. Je proto velmi důležité absolvovat pravidelné oční prohlídky a i při malém náznaku nějakého problému navštívit vašeho očního specialistu. Většina onemocnění, v případě že je včas diagnostikovaných je možné velice úspěšně vyléčit a tím eliminovat riziko trvalého poškození zraku.