Zavřené okoPři koupi barevných kontaktních čoček by ste měli vždy zvážit rizika a problémy, které můžou při nošení barevných kontaktních čoček vzniknout. Barva, která je používána v těchto typech čoček, je vlastně chemická látka, která se může postupně uvolňovat a může způsobit zarudnutí oka nebo v horším případě alergické reakce. Také snižuje propustnost pro kyslík a tím dochází k snížené výživě rohovky.

Při pobytu v tmavším prostředí dochází k roztažení zorničky, což má za následek vnímání barevného prstence kontaktní čočky. Jsou proto zcela nevhodné při řízení motorového vozidla za snížené viditelnosti. Tento negativní jev je méně rušivý při zvýrazňujících kontaktních čočkách, výraznější při krycích čoček a velmi výrazný u crazy čoček.

Barevné čočky nemohou používat zdaleka všichni, protože pokud máte vyšší dioptrie nebo astigmatismus, tak není k dispozici tak velký dioptrický rozsah jako u čirých kontaktních čočkách. Také může hrát roli zakřivení a průměr vaší rohovky, protože i tento výrobní rozsah je omezen.

Je potřeba ještě podotknout, že barevné čočky nedokážou překrýt každou barvu oka a výsledek je vždy závislí na vaší přirozené barvě oka. U lidí, kteří mají velmi tmavé oči, barevné čočky nemusí mít požadovaný efekt na změnu barvy a výsledek pak může působit spíše komicky.

V běžných podmínkách se zornice rozšiřuje v závislosti na intenzitě dopadajícího světla. Při barevných kontaktních čoček je průhledná střední část obklopená výrazným, světlo nepropouštějícím prstencem barvy. Zornice je tak jakoby svázaná a okleštěná v možnosti přizpůsobit se intenzitě dopadajícího světla.