Zelená barevná kontaktní čočkaBarevné kontaktní čočky se dělí na krycí a tónovací. Rozlišují se podle toho, do jaké míry jsou schopny změnit přirozenou barvu oka.

Krycí barevné čočky

Krycí kontaktní čočky k překrytí přirozené barvy duhovky. Rozeznáváme dvě základní technologie.

3-prstencové

Modrá barevná kontaktní čočkaTechnologie je známá také jako technologie 3 tónů, kdy se na kontaktní čočku razítkováním nanesou 2 matriční barvy – jedná se o černou a hnědou – a jedna požadovaná, například modrá. Prstence vybíhají paprskovitě do středu kontaktní čočky, tím méně omezují zorné pole než klasické krycí čočky, které mají část čočky transparentní (optická zóna, zpravidla 5,5 mm průměr, umístěná ve středu čočky) a část neprůhlednou (barevná krycí část kč).

Klasické

Klasické krycí čočky kryjí velmi spolehlivě, nicméně technologie tří prstenců je inovativnější, i když za extrémních světelných podmínek (maximální jas) může být částečně vidět původní barva.

Tónovací barevné čočky

tónovací kontaktní čočkaTónovací kontaktní čočky jsou v celém barevném kruhu kromě zmíněného prostoru před zornicí zabarveny do požadované finální barvy. Použitím tónovacích kontaktních čoček dochází ke zvýraznění původní barvy oka, respektive k jejímu rozjasnění.

Někdy se můžeme setkat vedle názvu tónovacích čoček i s dalším typem barevných čoček, a to rozjasňovacími. Tento typ můžeme jednoznačně zařadit do skupiny tónovacích. Jedná se pouze o snahu marketinku odlišit daný výrobek od konkurence.

Do skupiny tónovacích řadíme i kontaktní čočky zvětšující velikost oka. Vnější prstenec čočky oko opticky zvětšuje a vnitřní barevnosti přidává na jasnosti. Obecně platí pro všechny tónovací barevné kontaktní čočky, že volba jejich barvy by měla co nejvíce odpovídat přirozené barvě duhovky. Tónovací čočky prakticky téměř vůbec nekryjí.

Nebudu přes barevné čočky vidět barevně?

Prostředek barevné kontaktní čočky je transparentní. Jeho průměr je nastaven všemi výrobci na 5,5 mm, což je průměr obyvatelstva. Tak nedochází k omezování vidění v zorném poli.

Výsledný efekt barevných kontaktních čoček je vždy ovlivněn přirozenou barvou duhovky. Obecně platí, že se tmavé oči překrývají podstatně hůře než světlé odstíny.

Celkový dojem je ovlivněn světelnými podmínkami, při kterých barevné čočky na očích posuzujeme. Jednak se mění jas očí, jednak dochází ke změně velikosti zornice (pupily), která reaguje na světelnou intenzitu. Může tedy dojít k tomu, že v přímém světle, kdy je zornice stažená, můžete při pohledu do zrcadla zjistit, že okolo ní není duhovka plně zakrytá. Opačně může při šeru, kdy se zornice roztáhne dojít k tomu, že část našeho vízu bude ovlivněna barevnou čočkou.

Novou barvu očí můžeme významně podtrhnout volbou doplňků a oblečení ve stejné barvě. Při pohledu na nás si pak ostatní automaticky spojí prvky stejné barvy. Oči tak mohou významně vystoupit.

Nedůvěřujte tedy příliš perfektním marketingovým fotografiím. Pokud chcete zjistit, jak reálně mohou ty které barevné kontaktní čočky ovlivnit Vás vzhled, navštivte stránku www.cocky-kontaktni-barevne.cz, kam uživatelé nahrávají své fotografie.

Napsal: Čočky-kontaktní.cz