Roztok na kontaktní čočky a pouzrdoPeroxidové roztoky - Jedná se o většinou 3%ní roztok peroxidu vodíku. Reakce se spouští buď za pomocí katalytické destičky umístěné již přímo na dně pouzdra dodávaného s roztokem (vysoké pouzdro s košíčky) – např. roztok H2O2 či AO SEPT PLUS – nebo za pomoci tabletky. Peroxidový systém čištění je bezpochyby nejefektivnějším a nejzdravějším způsobem ošetřování kontaktních čoček.

3. listopadu uveřejněný poněkud divoce psaný článek na serveru Lidovky.cz Slepota z kontaktních čoček nenachází východisko při hledání účinného dezinfekčního prostředku proti měňavce zvané akantaméba . Odpovědí jsou právě peroxidové systémy čištění, které dokáží akantamébu zničit. Nutno podotknout, že výskyt očních onemocnění způsobených akantamébou je v ČR 1–2 případy za rok. Co se týče pouzdra s katalytickou destičkou, je potřeba měnit je nejdéle po 3 měsících používání. Důvodem je zanášení kovu uloženého uvnitř pouzdra, které je zodpovědné za spouštění reakce, depozity odstraněnými z povrchu kontaktních čoček. Více o peroxidových roztocích.

Chemické roztoky - Do této skupiny patří všechny neperoxidové roztoky na trhu. Některé z nich nesou označení „NO RUB“. Zde bychom si dovolili vyjádřit nesouhlas s dezinfikováním čoček bez tření. Snaha co nejvíce zatraktivnit uživatelům práci s kontaktními čočkami vedla řadu výrobců k doporučení tohoto způsobu ošetřování. Efekt odstranění nečistot, depozit i samotné dezinfekce je však v porovnání s klasickým způsobem nesrovnatelně horší. Ideálním způsobem je tedy po vyjmutí čočku zakápnout roztokem a poté buď mezi prsty (palec, ukazováček) nebo bříškem prstu v dlani krouživými pohyby nebo křížem lehce přetřít po obou stranách. Argument že se tímto způsobem zvyšuje riziko poškození je sice pravdivý, avšak je lépe zvýšit riziko tohoto typu nežli se vystavovat rizikům zdravotním plynoucím z nedostatečné dezinfekce.

Vždy si důkladně prostudujte příbalový leták roztoku, který používáte. Jde především o různé doby různých výrobků, kterých je zapotřebí k průběhu řádné dezinfekce, a respektování obecných zásad:

 • po skončení dezinfekce čočky opět propláchněte čistým roztokem
 • nedotýkejte se kapátka láhve, mohlo by dojít ke kontaminaci roztoku
 • ze stejného důvodu láhev vždy pevně uzavřete
 • respektujte životnost láhve po otevření (zpravidla 90 dní – viz příbalový leták)
 • nikdy neoplachujte kontaktní čočky vodou nebo jinou tekutinou
 • v případě uložení v roztoku po dob delší než 30 dní, proveďte dezinfekci znovu
 • pouzdro po dezinfekci vypláchněte a nechte na vzduchu vyschnout, nikdy nepoužívejte stejný roztok 2krát !
 • uchovávejte roztok při předepsaných teplotách (většinou 4 – 25 °C)
 • před manipulací s čočkami si vždy řádně umyjte a osušte ruce
 • pouzdro používané k dezinfekci měňte vždy s novou láhví roztoku (min po 3 měsících
 • čočky nasazujte před líčením a vyjímejte před odličováním
 • kontaktní čočky se nedotýkejte ostrými předměty nebo špičkou nehtu, velmi snadno se tím poškodí