Preoxidový roztok na kontaktní čočkyPéče o kontaktní čočky se v současné době provádí buď víceúčelovými roztoky nebo peroxidovými systémy (např. AoSept Plus, H2O2, BlueSept, Oxysept atp.) V tomto krátkém článku bychom se rádi zaměřili na princip čištění kontaktních čoček pomocí peroxidových systémů. Přestože jsou peroxidové roztoky mnohem efektivnější při čištění a dezinfekci kontaktních čoček, jejich spotřeba je oproti běžným roztokům zanedbatelná.

Jak peroxidové čištění funguje?

Peroxid vodíku je látka (H2O2), která se rozkládá na dva volné hydroxylové radikály. Volné hydroxylové radikály jsou nestabilní, velmi reaktivní sloučeniny, které se snaží kompenzovat svůj nepárový elektron tím, že se ve svém okolí snaží chybějící elektron z jiných sloučenin získat. Když jej získají, přemění se na molekulu vody a kyslík. Pokud se volné hydroxylové radikály dostanou do kontaktu s živými buňkami, ničí je tím, že si chybějící elektrony „opatřují“ ze stavebních součástí těchto buněk.

Malá molekula peroxidu (velikostí srovnatelná s molekulou vody) snadno proniká do hmoty čočky. Má bělící účinky (odstranění některých skvrn) a představuje vhodnou alternativu pro uživatele kontaktních čoček, které jsou alergičtí na některou ze složek All in One roztoků. Po neutralizaci zbývá v pouzdře čistá voda.

Na tomto principu je založeno čištění a desinfekce kontaktních čoček peroxidy.

Výhody peroxidových systémů

Výhodou peroxidových systémů je mnohem vyšší baktericidní účinnost než u takzvaných All in One roztoků, zároveň jsou účinnější proti plísním a viru HIV. Rovněž kontaminace peroxidového roztoku při skladování po otevření je prakticky vyloučena.

Přestože je u řady All in One roztoků výrobci uvedeno „NO RUB“ (bez mnutí), prokázaly provedené studie, že mnutí čoček před uložením do pouzdra několikanásobně zvyšuje efektivitu čištění. Proč výrobci NO-RUB postup doporučují, přestože je zjevně méně efektivní? Odpověď je jednoduchá. Jde o velmi efektivní marketingový nástroj, jak uživatele přesvědčit, že právě NO RUB je lepší a jednodušší na použití.

Při použití peroxidového systému díky agresivní reakci volných radikálů a rozkladu na vodu a kyslík opravdu není zapotřebí kontaktní čočky mnout.

Nevýhody peroxidových systémů

Nevýhodou je možnost chybného použití peroxidového systému. Peroxid vodíku v kontaktu s rohovkou působí epiteliální eroze. Uživatel cítí prudké pálení kontaktní čočky v oku. V tu chvíli je potřeba ji okamžitě vyjmout. Následky nejsou fatální, průběh popálení je však velmi nepříjemný. Dokonce může dojít k takovému podráždění oka, že není možné čočky po ani následující den vůbec použít.

Při čištění kontaktních čoček pomocí peroxidu je nutné udržovat pouzdro v takové poloze, aby nedocházelo k úniku kapaliny z pouzdra, jelikož pouzdro má přetlakový ventil, kterým uniká vznikající kyslík. Nezneutralizovaný roztok, který by takto z pouzdra unikl, může například zanechat nehezkou stopu na dřevěném nábytku.

Neutralizace roztoku

V praxi jsou používány dva způsoby neutralizace peroxidu vodíku, a sice neutralizace jednokroková, která může být katalytická nebo enzymatická nebo neutralizace dvoukroková.

Katalytická neutralizace

Katalytická neutralizace má následující nevýhody: Větší pouzdro na čočky znamená vyšší spotřebu, na disku v pouzdře je malý obsah katalytika, jehož vrstvička je citlivá na dotek. Účinnost neutralizace klesá při opakovaném použití. Jedná se o pasivní neutralizaci, takže v pouzdře mohou zůstat rezidua peroxidu. Roztok je nutno nalít do pouzdra, zašroubovat, pouzdrem netřepat a nechat jej zreagovat (většina výrobců uvádí 6 hodin). S otevřením nové láhve roztoku je vždy nutné začít používat i nové přiložené speciální pouzdro.

Neutralizace enzymatická

Neutralizace enzymatická se provádí přidáním tablety s katalázou. Výhodou tohoto způsobu neutralizace peroxidu je standardní spotřeba roztoku, aktivní proces neutralizace (kataláza v celém objemu roztoku), takže v pouzdře nezůstávají žádná rezidua peroxidu. Ještě vyšší baktericidní účinnost má dvouvrstvá tableta, u níž rozpuštění povrchové vrstvy zavádí jakousi periodu, během níž je koncentrace peroxidu stálá. Tableta obsahuje i indikátor použití – vitamin B 12 (roztok zrůžoví). Pro použití je opět nutné dodržovat čas doporučený výrobcem, ale výhodou je možnost opakovaného použití pouzdra.

K těmto peroxidovým systémům se začala přikládat pouzdra se speciální membránou ve víčku, která dovoluje průnik molekul kyslíku ven z pouzdra a zároveň zajišťuje jeho vodotěsnost.

Závěr

Závěrem uvádíme srovnání výhod a nevýhod obou typů moderních roztoků pro kontaktní čočky. Peroxidové roztoky se nesmí nezneutralizované dostat do oka, mají však nesrovnatelně vyšší baktericidní účinnost, jsou vhodné pro alergiky, nehrozí jejich kontaminace po otevření. Navíc peroxidové čistící systémy zajišťují samy mechanické čištění pomocí unikajících bublinek plynu. Jsou vhodné pro zkušenější a pečlivější klienty, vylučují alergickou reakci na některou ze složek „All in One“ roztoků. Víceúčelové roztoky jsou daleko méně účinné, ale nehrozí u nich poleptání rohovky nesprávnou manipulací. Jsou vhodné pro začátečníky a neukázněné klienty.

Napsal: Čočky-kontaktní.cz