Články na Vidění.cz

Přístrojová doska v autěPři řízení motorového vozidla musí řidič průběžně sledovat nejen to, co se děje na silnici, ale také údaje na přístrojové desce. Během sklonění hlavy, v průměru asi o 30 stupňů, dochází k potlačení ostrosti obrazu dění na vozovce, což je způsobeno následkem pohybu očí. Při pohledu například na tachometr totiž obvykle pohyb očí cíl mine, v průměru asi o 5 stupňů, což je okamžitě vyrovnané následným pohybem očí. Po vytvoření ostrého obrazu na sítnici dochází k jeho zpracování a uvědomění si viděného. Předpokládáme však, že velikost čtených číslic musí být minimálně 5x větší než je minimální velikost umožňující jejich diferenciaci. Tedy až po zpracování a realizaci informace lze pohled vrátit do původního postavení.

Kontaktní čočkaKontaktologové se domnívají, že propustnost kontaktních čoček pro kyslík, je jednou z hlavních podmínek pro jejich úspěšnou aplikaci. Vědecké studie se shodují na tom, že počet nežádoucích účinků způsobených chronickou hypoxií (nedostatkem kyslíku) rohovky klesá s rostoucí kyslíkovou propustností materiálů kontaktních čoček.

Starší muž čte noviny s brýlemaPresbyopie je porucha způsobena fyziologickým stárnutím nitrooční čočky. Ta postupně snižuje svou plasticitu a elasticitu, zvětšuje a zhutňuje se její jádro, sklerotizují čočkové vlákna, čočce přibývá na objemu a tím dochází k pozvolnému poklesu akomodačního výkonu, který je reverzibilní. I přesto, že sklerotizace začíná už s vytvořením čočky, pozorovat ji můžeme až když úbytek akomodace způsobí problémy při práci do blízka.

Žena v slunečních brýlích s polarizačním filtremSvětlo se v prostoru šíří ve vlnách, které kmitají všemi směry optického prostředí. Pokud se odrazí od lesklé nekovové plochy (sklo, sníh, vodní hladina ...), stane se světlo polarizovaným, to znamená, že jeho vlny se pohybují pouze ve dvou rovinách: horizontální a vertikální. Vertikálně polarizované světlo je pro naše oči velmi užitečné. Umožňuje vidět kontrastně a barevně, zatímco horizontálně polarizované světlo vytváří nepříjemné oslnění a optické šumy. Právě k potlačení tohoto negativního působení horizontální polarizace slouží polarizační filtr a polarizační brýle.

V současné době neexistují žádné léky či kapky, které bOperace kataraktyy mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zakalená nitrooční čočka a nahradí se čočkou umělou.

Vyšetření zrakuVaše oči řeknou o vašem zdraví více než jen o dobrém nebo špatném vidění. Jsou oknem, přes které může lékař posoudit i Váš celkový zdravotní stav. Žádný jiný orgán neumožňuje tak snadné vyšetření stavu vašich žil a tepen jako Vaše oči. Mnohé metabolické poruchy se projevují na cévách, proto jsou oči často klíčové pro jejich včasnou diagnózu. Vaše oči mohou ukázat včasné známky nemocí, které mohou ovlivnit Váš zrak. Proto jsou důležité pravidelné oční vyšetření, i když nemáte problémy se zrakem.

nocni-myopiePříčina noční myopie není zatím zcela známa. Na jejím vzniku se podílí sférická aberace (díky široké zornici ve tmě), chromatická aberace (díky velkému podílu krátkovlnní modrozelené části spektra při zatmění) a psychické příčiny - přehnaná akomodace, aby bylo vyrovnáno neostré vidění.

Muśí křídlo - Muscae VolitantesZrakové podněty do oka přicházejí normálně z vnějšího prostředí, ale mohou být ovlivněny různými změnami uvnitř oka, například zákal v sklivci. Vše má své mouchy ... i zrak. Stává se Vám někdy, že jste se podívaly na oblohu nebo jinou větší světlou plochu a najednou vás vyruší "poletující mušky"? Vždy když jste se chtěli na ně zaměřit, tak se posunuli o kousek vedle? Pokud tedy tyto problémy máte, nedělejte paniku. Diagnóza zní: muší křídlo, popřípadě létající mušky (muscae volitantes).

Operace očíKeratokonus je stav, kdy rohovka, která je obvykle kulovitého tvaru, je kuželovitě vyklenutá a nepravidelně lomivá. To má za následek zhoršené vidění. Onemocnění je většinou oboustranné a míra postižení je obvykle na jednom a druhém oku různá. Vyklenutí a zužování rohovky většinou pomalu nebo rychleji postupuje a vede k rozvoji krátkozrakosti a astigmatismu a postupně dochází ke zhoršování zraku.

LASIK je operační technika dioptrických poruch, kdy se používá kombinace operační techniky rohovkového laloku (lamelární rohovková chirurgie) s modelováním tkáně rohovky excimer laserem. K tvorbě lamely se využívají nářezy rohovky diamantovými noži. Lamela částečně spojená s rohovkou je odklopená a může dojít k vlastnímu opracování rohovky laserem.

LASEK je laserový zákrok používaný ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Je to relativně nová metoda, která kombinuje výhody metody LASIK a metody PRK. Jeho velkou výhodou je to, že se jedná o neinvazivní zákrok bez řezu do rohovkové tkáně a tedy o zákrok technicky jednodušší. Používá se především u lidí, jejichž rohovka je buď příliš tenká, nebo příliš plochá.

Mnoho levných brýlíDnes je možné levné dioptrické brýle koupit nejen ve specializovaných optikách, ale i na tržištích, v hypermarketech, lékárnách a dokonce i přes internet. Kvůli jejich výhodné ceně je nakupuje stále více lidí. Je třeba si však uvědomit, že takové brýle zdaleka nesplňují kvalitu a vlastnosti které by měly a můžete si jejich používáním spíše uškodit než pomoci.

Brýle na krátkozrakostKrátkozrakost se projevuje tím, že blízké objekty vidíte bez problémů, ale čtení písma na tabuli či ukazatelů na silnici Vám dělá problémy. Váš oční odborník může tuto vadu nazývat "myopie", což pochází z řeckého názvu "zavřené oči". Toto označení vyplývá z jednoho z příznaků krátkozrakosti. Tím je mhouření očí při pohledu do dálky.

Kruhy pod očimaO tmavých kruzích pod očima se mluví poměrně málo, a když, tak většinou v souvislosti s návrhy, jak jich pomocí mejkapu dokonale zakrýt. Většinou se spokojíme s vysvětlením, že jsme se nevyspali dostatečně a tím tento problém smažeme ze světa. Jenže je třeba si uvědomit, že kruhy a otoky pod očima mohou signalizovat například i něco závažnějšího.

Označení LASER je akronym z anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesílení světla stimulovanou emisí záření). Světlo (záření) vyzařované laserem je monochromatické (jednobarevné), úzce směrované, koherentní, polarizované a intenzivní.

diabeticka-retinopatieCukrovka (diabetes mellitus) je závažné onemocnění, které má důsledky pro řadu orgánů lidského těla. Jedním z nich jsou i oči. Diabetické důsledky pro zrak mohou být velmi závažné a v krajním případě končí ztrátou zraku. Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin slepoty ve vyspělých zemích i v Čechách. Riziko slepoty je u diabetiků přibližně 10-20 - krát vyšší než u nediabetiků.

Lidské okoZrak je nejdůležitější smysl ze všech pěti, protože nám umožňuje přijímat nejvíce informací z okolního světa. Schopnost přijímat podněty zvenčí umožňují oku světlolomné prostředí a sítnice. Zjednodušeně můžeme říci, že paprsky odražené od předmětu na který se díváme, musí projít přes čtyři světlolomné prostředí, přes rohovku, ventrikulární tekutinu, čočku a sklivec, které tvoří optickou soustavu oka a vytvoří v jednom bodě na sítnici skutečný zmenšený obraz, který pak vnímáme.

Kerotokonus je degenerativní onemocnění rohovky, při kterém se určitá část rohovky ztenčuje a vyklenuje. Tím se může postupně měnit potřeba nošení dioptrií a také vidění. Jelikož přední plocha rohovky hraje velmi důležitou roli při refrakčním stavu oka, každá i malá změna jejího poloměru křivosti se výrazně projeví na kvalitě vidění.

Historie slunečních brýlíSluneční brýle se v různých formách používají po celém světě již velmi dlouhou dobu. Římský panovník Nero používal na sledování gladiátorských her lesklý zelený smaragd, kterým se chránil před oslněním. Světlo také vadilo i Eskymáků, když se odráželo od sněhu. Jako ochranu vymysleli přeříznutý kousek kůže s otvory. Opravdové vynalezení slunečních brýlí se datuje někde mezi lety 1268 až 1289.

Modré okoHnědá, modrá a zelená barva představují nejběžnější barvy našich očí. Vedle nich však existuje paleta dalších barev, které jsou určitou kombinací již zmíněných barev. Mnoho lidí se rodí s šedýma očima, které se během vývoje mění na modrou či hnědou barvu. Kolik však ve skutečnosti opravdu o barvě očí víme?

Lidské oko - modréZrak je náš nejdůležitější smysl díky kterému přijímáme až 80% informací z vnějšího prostředí. Samotným orgánem, který zajišťuje vidění je oko. Je to velmi složitý a dokonalý systém tvořený množstvím částí, které musí dokonale spolupracovat.

Ženu bolí očiPokud máte práci, kde musíte velmi dlouhou dobu strávit za počítačem, určitě se vám již někdy stalo, že po určitém čase vás začínají bolet oči, hlava, krk a páteř. Začínáte být velice unavený a byli byste už nejraději doma. Tyto symptomy pociťuje většina lidí, kteří dlouhodobě pracují s počítačem. Otázka zní, zda počítač naše očí opravdu ničí nebo ne.

Jednodenní kontaktní čočka a bublinkyPokud nosíte kontaktní čočky nebo o jejich nošení uvažujete a vaším očím chcete dopřát co největší komfort a berete ohled i na zdravotní hledisko, tak ideální volbou jsou pro vás jednodenní kontaktní čočky. Stále větší procento nositelů kontaktních čoček na celém světě přechází na tento způsob nošení a postupně zjišťují, že je to opravdu to nejlepší, co mohou pro své oči a pro sebe udělat.

BarvyBarevné vidění je velmi složitý psychofyzikálny proces, při kterém naše oko rozeznává různé barvy. Z fyzikálního hlediska barva neexistuje, jde jen o zrakový vjem, který je podmíněn vlnovou délkou světla. Od různých předmětů se odráží určitá část spektra, dopadá do oka, kde způsobí podráždění světločivných elementů, reagujících na barvu - čípků. Na jeho realizaci je nutná správná a neporušená činnost zraku a to oka jako přijímacího orgánu, zrakové dráhy jako přenosného systému a mozkových center, díky kterým si uvědomujeme a jsou proto analyzátorem vjemu.

Hráč golfu v slunečních brýlíchKaždý hráč golfu, ať už je to amatér nebo profesionál si je vědom významu dokonalého vidění a schopnosti rozlišovat detaily na zelených travnatých plochách. Ať už je to přímo při hře nebo jen při sledování soupeře, ostré a jasné vidění je základem úspěchu.

Rôzne typy barevních kontaktních čočekChcete překvapit svého partnera nebo přítele novým vzhledem? Chcete na určitou dobu změnit svůj vzhled, nebo jdete na nějakou párty a rádi byste zaujali? Nebo jen prostě chcete změnit barvu vašich očí? V dnešní době již existuje jednoduché řešení a tím jsou barevné kontaktní čočky.

Plážový futbal s kontaktními čočkamiStále více lidí tráví svůj volný čas sportováním na nejrůznějších úrovních od čistě rekreačních až po vrcholové. Rovněž se zvyšuje počet skutečně profesionálních sportovců. Na všech úrovních se zvyšuje fyzické i psychické zatížení. Při honbě za překonáním rekordů a soupeře se zlepšují a zintenzivňují tréninkové metody, které kladou větší nároky na dobrou kondici a dokonalý stav celého organismu.

Test na barvoslepostPorucha barevného vidění, při které je porušeno vnímání barevných tónů nazýváme barvoslepost. Pojmenování barvoslepost však není většinou zcela přesné, protože většina postižených pacientů má poruchu vnímání jen některých barev, což znamená, že mají v určité míře barevné vidění zachováno. Při úplné barvosleposti totiž nerozlišují žádnou z barev a okolní svět vnímají pouze černobíle v různých stupních jasu. Barvoslepých lidí je tedy pouze necelé procento, ostatních můžeme označit spíše jako barvomylných.

Žena s knihou v dioptrických slunečních brýlíchStává se vám, že při řízení v ostrém protisvětle slunečního záření zoufale hledáte sluneční klip na vaše dioptrické brýle nebo je rychle měníte za sluneční, přes které ale tak dobře nevidíte, protože tam není žádná dioptrická korekce? V určitých situacích jako je například jízda autem, přinášejí dioptrické sluneční brýle nesporné výhody. Dioptrické sluneční brýle především ocení lidé, kteří nemohou nebo nechtějí nosit kontaktní čočky.

Ochranné brýleBrýle mohou při zachování základní požadavky, jako korekční pomůcky, za určitých podmínek splňovat účel ochranného prostředku při práci. Prvořadým požadavkem je tedy v tomto případě ochrana zraku. Ochranné brýle, jako osobní ochranný pracovní prostředek, jsou brýle nošeny při práci a jsou určeny k ochraně bezpečnosti a zdraví. Ochranné brýle jsou definovány v zákoně jako ochranný pracovní prostředek na ochranu zraku a obličeje.

Různé druhy brýlových obrubJeště relativně nedávno lidé přicházeli do optik a vybírali si své nové brýle jen z několika málo modelů. Tyto modely velmi často neodpovídaly představám jejich budoucích majitelů a to jak svým vzhledem, tak i barvou.

Žena na horách v sportovních brýlíchV dnešní uspěchané době kdy většina lidí tráví téměř všechen svůj volný čas v práci a potřebuje pro to relaxovat po těžkých dnech, se sport jeví jako jedna z nejoblíbenějších činností odpočinku a relaxace. Dalším důležitým faktorem který má vliv na zvyšování počtu sportujících je též zvyšující se riziko obezity.

Slepec a slepecka hulSlepotu můžeme z fyziologického hlediska definovat jako stav nedostatku zraku. Skutečná definice je však daleko komplexnější. Úplná slepota je trvalá a celková ztráta zraku, kdy postižený není schopen vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.

Děti si hrají v trávěAkomodace je schopnost oka vidět ostře předměty nacházející se v různé vzdálenosti před okem v závislosti na změnách mohutnosti optického systému oka. Mechanizmus akomodace není u všech živočichů stejný, například u ryb dochází k akomodaci změnou polohy čočky u některých ptáků zvětšením zakřivením rohovky prodloužením oka. U lidí je akomodace oka způsobena zvětšováním zakřivení přední plochy čočky při současné změně její tloušťky. Akomodace je obvykle na obou očí stejná.

Oční duhovkaDuhovka tvoří nejvíce dopředu vysunutou část prostřední vrstvy oční stěny. Má tvar mezikruží s centrálně uloženým otvorem zvaný zornice. Vnější okraj duhovky přechází v řasnatné tělísko, vnitřní okraj ohraničuje kruhovitý otvor zornice. Zornice není umístěná přesně centrálně, ale je posunutá mírně mediálně. Odděluje částečně přední a zadní komoru oční koule.

Dítě s amblyopiiTupozrakost nepatří mezi vady dioptrické (refrakční), ale funkční. Můžeme ji definovat jako snížení zrakové ostrosti způsobené útlumem z nečinnosti oka. Mozkové zrakové centrum nezpracovává informace přicházející z postiženého oka, ale přijímá zrakové vjemy jen ze zdravého oka.

Nevidím do blízkaDalekozrakost je refrakční vada, která se projevuje tím, že vzdálené objekty vidíte bez potíží, ale je problém zaostřit na bližší předměty. Paprsky světla dopadající na rohovku vytvářejí ohnisko za sítnicí. Dalekozrakost se jinak nazývá i hypermetropie nebo hyperopie. Způsobuje, že musíte vynaložit zvýšené úsilí jak pro zaostření na dálku, tak především na bližší vzdálenosti. Děti, které jsou dalekozraké můžou mít problémy při čtení.

Slečná má suché očiSuché oko, nebo přesněji řečeno syndrom suchého oka je stav, při němž dochází ke snížení produkce slz, nebo slzy nejsou dostatečně kvalitní. Slzy tvoří hladký povrch oka, který má velký podíl na ostrém vidění, zabezpečuje přísun kyslíku pro rohovku, zvlhčuje povrch rohovky a spojivky. Slzy obsahují lisozom, který má protizánětlivé účinky.

Oko s astigmatismemKdyž máte skreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost, může se tímto způsobem u vás projevovat astigmatismus oka. Taky v případě, že vaše vidění je celkem ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu nebo bolesti očí, může to být známka slabého astigmatizmu. Přítomnost astigmatismu ověří oční prohlídka, včetně testu na blízko i do dálky.

Ženu bolí očiOrgánem zraku je oko a právě díky zraku přijímáme většinu podnětů z vnějšího prostředí. Když nás začne trápit bolest očí, tak to může mít neblahý vliv na naše každodenní fungování. Důvodů bolesti očí může být mnoho a ještě je třeba rozlišovat, zda dochází k bolestem oční bulvy, nebo nás trápí bolest ostatních struktur kolem oka.

PRK – fotorefrakční keratektomie je laserový zákrok využívaný ke korekci nízké a sřední krátkozrakosti a astigmatismu. V některých speciálních případech může být použitá i ke korekci vyšší krátkozrakosti.

Zarudlé okoZrak je náš nejdůležitější smysl, díky kterému jsme schopni vnímat až 80% informací s okolního prostředí. Oko, jako samotní orgán zraku představuje velmi složitý systém, kterého jednotlivé části musí fungovat v dokonalé souhře. V případě, že dojde jen k minimálnímu patologickému poškození těchto jednotlivých složek oka, může to mít za následek zhoršení ostrosti vidění, nebo dokonce ztrátu zraku.

Paní v brýlích čte návod na požití lékůPostupně zjišťujete, že při čtení novin nebo knihy už nemáte dostatečně dlouhé ruce na to, abyste si oddálily text? Nezvládáte navléci nit do jehly nebo máte problém pracovat na počítači? Při čtení vyhledáváte stále více světla a vaše oči jsou stále více unavené?  Bohužel, dostáváte se do věku, kdy nitrooční čočka začíná ztrácet na pružnosti, snižuje se akomodační schopnost a stáváte se presbyopem. Nezoufejte, existuje řešení! - Multifokální brýlové čočky.

Optotyp a skušební brýleRefrakční – oční vady jsou provázeny sníženým, nepřesným, nebo zamlženým viděním. Mezi nejčastější patří dalekozrakost (hypermetropie), krátkozrakost (myopie) a astigmatizmus. Specifickou refrakční vadou je presbyopie. Všechny však mají jedno společné – je možné je korigovat nošením dioptrických brýlí, nebo kontaktních čoček.

Brýle s antireflexemProto aby nedocházelo k nepříjemnému zrcadlení na povrchu brýlových čoček, je na povrch nanášená tzv. antireflexní vrstva. Je to vrstva, kterou můžete najít i na objektivech mikroskopů, dalekohledů nebo fotoaparátů. Antireflex je tvořen velkým množstvem vrstev oxidu kovů a aplikuje se jak na zadní, tak i na přední plochu brýlových čoček. Protože je antireflex tvořen několika vrstvami uloženými na sebe, tak má specifický barevný nádech, buďto zelené, purpurové, modré, nebo zlaté barvy v závislosti od výrobce a kvality antireflexní vrstvy.

Brýlová čočkaV současnosti jsou na zrak kladeny stále se zvyšující nároky. Dobrá zraková ostrost je předpokladem úspěchu nejen v zaměstnání, ale i mimo něj. Málokdo z nás si dokáže představit život bez dobrého vidění. Z tohoto důvodu si svůj zrak snažíme chránit, nebo jeho nedostatky zlepšit.

Spokojená rodinkaZrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary a sloužit celkovému vnímaní okolí. Je zaměřen především na vnímaní kontrastu a teda i kontur a významně se podílí na orientaci v prostoru. Pro člověka je zrak nejdůležitějším smyslem a to především proto, že až 80% informací z prostředí vnímáme díky němu.

Lidské okoZrak je pro člověka ze všech smyslů nejdůležitější. Pomocí smyslového orgánu, který představuje lidské oko, člověk vnímá dokonale vizuální obrazy okolního světa. Tato schopnost vyžaduje propojení lidského oka a periferního senzoru s mozkovou kůrou. Pomocí zraku vnímá člověk asi 80% všech informací ze svého okolí.

Kontaktní čočka na prstuKontaktní čočky obecně představují vypuklý disk navržen tak, aby dokonale překrýval přední průhlednou část oka – rohovku. Díky povrchovému napětí povrchu kontaktních čoček, čočka dokonale přilne k slznému filmu, který pokrývá rohovku. Kontaktní čočky pomáhají usměrnit světelné paprsky přicházející do oka na sítnici a díky tomu se obraz zaostří. Jednoduše řečeno, kontaktní čočky sou zdravotnickou pomůckou, kterou využívají lidé s určitou zrakovou vadou a pomáhají jim zlepšovat vidění.

Dívky nakupujou sluneční brýleV poslední době se sluneční brýle stávají nevyhnutným doplňkem téměř každého z nás. Sluneční brýle už nepoužíváme jen v období léta, na pláži nebo horách, ale stále častěji se stávají módním doplňkem. Módní sluneční brýle už nejsou výsadou jen filmových hvězd, sportovců a jiných celebrit, ale i pro běžné lidi se stávají imidžovou záležitostí. Sluneční brýle tedy v současnosti vytvářejí imidž svého nositele, ale jejich hlavní úlohou by stále mněla zůstat ochrana našich očí před škodlivým ultrafialovým zářením.