Problémy se zrakem už není třeba řešit pouze standardními brýlemi či aplikací kontaktních čoček. V dnešní době již se samozřejmostí přichází ke slovu laserová operace očí, která nabízí řešení bez zbytečné bolesti a zdravotních komplikací. Jedná se o stále progresivně se rozvíjející komplex metod, které dokážou pomoci každému. Život je příliš krátký na nošení brýlí či kontaktních čoček, zkuste si představit život i bez nich!

laserove operacie oci vesely 1920x880 01 1024x469

Brýle navždy? Jen pokud tak sami chcete!

Dnešní doba přináší spoustu problémů, ale rovněž nabízí i řadu dříve zcela nečekaných a převratných možností a postupů. Mezi tyto možnosti se řadí i příležitost zbavit se dioptrických brýlí, k jejichž nošení bývali lidé často odsouzeni již od raného dětství.

Samozřejmě že již neplatí staré stigma, že brýle ubírají na kráse, v dnešní době je k dispozici dostatečný výběr moderních a esteticky ladících typů brýlí a pro každý tvar obličeje existuje i zcela optimální model brýlové obruby.

Avšak s brýlemi je život často méně pohodlný, je totiž třeba si dávat pozor při řadě činností, mezi kterými jistě dominují sporty. Je pak velmi nepříjemné muset se s ohledem na brýle omezovat ve svých oblíbených činnostech. Člověk by si měl umět dopřávat drobné radosti, mezi které sportování zcela nepochybně patří.

Problém s nepohodlností a do některých prostor i naprostou nevhodností brýlí se dříve řešil pouze aplikací kontaktních čoček, což v mnoha případech pomůže, avšak stále se jedná o polovičaté a neúplné řešení. Ani s čočkami není provozování řady činností kýženou zábavou a to je velká škoda!

Nebojte se oční operace. Přináší s sebou minimální riziko!

Řešení, které se jeví jako komplexní, tedy které odstraní problém i s jeho kořeny, se nazývá laserová operace očí. Již samotné slovo operace v mnohých může sice asociovat nepříjemné pocity, které jsou spojeny s představou bolesti, odříkání, dlouhodobé léčby a podobně, v dnešní době to ale již neplatí.

Odstranění dosavadních dioptrií se neodehrává v hávu bolesti a nářků, ale naopak se jedná o rychlý krok, u něhož je kladen důraz na co nejmenší zátěž, která by z něj vyplývala pro samotného pacienta. Nejmodernější a nejšetrnější typy laserových operací pracují na podpovrchovém principu kupříkladu femtoLASIK, využíva během operace dva laserové přístroje. Zároveň také přináší minimální zdravotní riziko pro pacienta a garantují vysokou spokojenost s provedeným zákrokem v konečném důsledku.

Operace očí se nemusí vztahovat pouze k pacientům v již dospělém věku, ale lze s úspěchem operovat i dětské pacienty, kteří se tak nemusí řadu let potýkat s nošením brýlí, což je v jejich případě v dnešní pokrokové době již zbytečné. Každé operaci pak v praxi předchází důkladné předoperační vyšetření, které vyloučí potenciální problémy, a pacient poté podstupuje operaci v plné kondici a za optimálně a pro něj zcela individuálně nastavených podmínek.

Operace očí laserem se v dnešní době odehrává jen s minimálním zapojením mechanických nástrojů, většinu práce kvalitně odvedou laserové paprsky. Oko je před zákrokem znecitlivěno prostřednictvím lokální anestezie aplikací anestetických kapek, takže celá operace probíhá bez prožívání jakékoliv bolesti. Jedná se o výkon, který se provádí v ambulantním režimu, tedy ještě týž den odchází pacient společně se svým doprovodem domů. Pooperační průběh hojení je pak velmi rychlý a v krátkém časovém úseku je možné se opět zapojit do pracovního či vzdělávacího procesu.

V průběhu celého výkonu, kterému předchází přijímací vyšetření a následují po něm aktivity spojené s propuštěním pacienta, probíhá s pacientem intenzivní komunikace. Pacient je o všem, co se bude odehrávat, vždy detailně informován.

Má-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, může je kdykoliv vznést a nárokovat si na ně podrobnou a vyčerpávající odpověď. Je v zájmu všech zúčastněných, aby byl pacient maximálně spokojen, a k tomuto stavu také veškeré kroky směřují. Saturace nejen fyzických, ale i psychických potřeb pacienta je alfou a omegou veškerého snažení zdravotnického personálu, který na klinice pracuje.

Operace je možná i na splátky!

Velkým strašákem panujícím v současné době je velká finanční zátěž spojená s mnoha zdravotnickými zákroky, ale je na škodu nechat se odradit ekonomickou stránkou celé situace. Vaše zdraví je totiž v každém ohledu přednější!

Z tohoto důvodu nabízí určité kliniky i možnost pořízení operace na splátky, a to v některých případech zcela bez úročení. Není tak nutné odkládat řešení vašich problémů se zrakem na později, když řešení existuje již v současné době na dosah ruky. Jedná se jen o iniciativu pacienta, se kterou si nastaví podmínky svého finančního závazku. Aktuální nedostatek finančních prostředků na účtu tak již nemusí blokovat zdraví a kvalitu života pacienta. Dobrý zrak je ostatně tou nejlepší investicí, do které se vyplatí vložit peníze!