Sluneční brýle s UV filtrem a opalovací krém proti UV zářeníPokud necháme stranou estetickou funkci, stále nám zůstává jako hlavní funkce slunečních brýlí ochrana před účinky ostrého slunečního světla a UV záření. Celé elektromagnetické spektrum slunečního záření je složeno ze souboru vln plynule se měnících frekvencí.

Viditelné světlo v něm tvoří jen nepatrnou část (cca 400 - 780nm). Oči vnímají tuto vlnovou oblast jako spektrum barev od fialové přes modrou, zelenou, žlutou, oranžovou až k červené. Viditelné světlo vyvolává zrakový vjem a je bezpodmínečně nutným prostředkem k získání zrakové informace o vnějším světě. Delší vlnové délky patří infračervenému záření, dále mikrovlnám, televizním a rádiovým vlnám. Naopak kratší vlnové délky má ultrafialové, rentgenové a gama záření.

Sluneční záření s vlnovou délkou zhruba 780 - 106nm, které má charakter infračerveného záření, vnímá člověk převážně povrchem těla ve formě působení tepla. Toto záření proniká do pokožky a svalů, způsobuje lepší prokrvení. Sluneční záření s vlnovou délkou menší než 400nm patří do oblasti ultrafialového záření, které je velmi škodlivé a je proto nutné, aby brýlové protisluneční čočky tuto oblast spektra nepropouštěly. Sluneční brýle, které takovou ochranu nabízejí jsou opatřeny etiketou s poukazem na UV 400. Obecně platí, že plastové čočky mají lepší UV absorpci než minerální čočky.

Podle účinků na člověka se dělí na pásma:

  • dlouhovlnné UVA záření ................. 315 - 400 nm
  • středněvlnné UVB záření ............. 280 - 315 nm
  • krátkovlnné UVC záření ............. 100 - 280 nm

UVB záření je to záření, které způsobuje spálenou pokožku a může způsobit zrakové komplikace. I když ne všichni oční odborníci s tím souhlasí, některé průzkumy ukazují, že vystavení očí slunečnímu svitu například na horách může přispět ke vzniku šedého zákalu.

Rozdělení protislnečních filtrů

Existují čtyři normalizované kategorie filtrů:

  • Kategorie 0 - bezbarvý nebo velmi světlý filtr (prep. viditelného záření (VIZ) 80 - 100%)
  • Kategorie 1 - světlý filtr (prep. VIZ 43 - 80%)
  • Kategorie 2 - středně tmavý filtr (prep. VIZ 18% - 43%)
  • Kategorie 3 - tmavý filtr (prep. VIZ 8% - 18%)
  • Kategorie 4 - velmi tmavý filtr (prep. VIZ 3% - 8%)

Kategorie 3 a 4 nejsou vhodné při řízení motorových vozidel.

Na co si dávat pozor při nákupu slunečních brýlí?

Abyste dosáhli maximální ochranu Vašich očí, dívejte se po slunečních brýlích, které pohlcují minimálně 98% záření UVA a UVB. Záření UVC je pohlcováno automaticky vyššími vrstvami atmosféry.