Ochranné brýleBrýle mohou při zachování základní požadavky, jako korekční pomůcky, za určitých podmínek splňovat účel ochranného prostředku při práci. Prvořadým požadavkem je tedy v tomto případě ochrana zraku. Ochranné brýle, jako osobní ochranný pracovní prostředek, jsou brýle nošeny při práci a jsou určeny k ochraně bezpečnosti a zdraví. Ochranné brýle jsou definovány v zákoně jako ochranný pracovní prostředek na ochranu zraku a obličeje.

Brýle jako osobní ochranný prostředek musí splňovat obecné základní požadavky:

  • Musí zajišťovat účinnou ochranu před existujícími riziky a nesmí riziko zvyšovat
  • Musí odpovídat stávajícím pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí
  • Musí odpovídat ergonomickým požadavkům, zdravotnímu stavu a po nezbytném malém přizpůsobení i osobě pracovníka
  • Musí být zdravotně nezávadné

Před čím by měli ochranné brýle chránit?

Jako samostatný ochranný prostředek jsou ochranné brýle specifikovány ve skupině pracovních ochranných prostředků na ochranu zraku a obličeje a to jako "Ochranné brýle proti fyzikálním vlivům a kapalinám". Jako příklad můžeme zmínit různé mechanické vlivy, nebo rentgenové, laserové, ultrafialové, infračervené záření, ale i ochrana proti oslnění způsobené odrazem od vodních ploch. Do této skupiny patří ještě štíty na ochranu obličeje, kukly, svářečské kukly, svářečské štíty a brýle.

Konstrukční podmínky ochranných brýlí

Nebezpečím, před kterými mají brýle chránit, musí být uzpůsobena konstrukce a tvar. Možná rizika jsou: chemické, mechanické a tepelně mechanické nebezpečí, dále chlad a záření.

Těmto rizikům musí být přizpůsobeno i provedení daných ochranných brýlí a měli by splňovat tyto požadavky:

  • Zorníky (skla) musí být dostatečně pevné a odolné proti roztříštění, musí být těsné, mechanicky odolné. Musí splňovat požadavky na odolnost vůči horkým nebo roztaveným materiálům a filtrační vlastnosti zorníků (čoček) a absorpční vlastnosti rámu musí splňovat kriteria podle druhu nebezpečného záření.
  • Dalšími kritérii brýlí jsou ergonomické řešení, malá hmotnost, dostatečné provětrávání a velikost zorníků, odolnost proti zamlžování (orosení), snadná údržba a ošetření, zaoblené hrany, použití bezpečnostních čoček, přiměřená rychlost reakce například fotochromatických zorníků (čoček).

Záření z umělých zdrojůa ochranné brýle

Dalším z charakteristických prvků ochranných pracovních brýlí nebo štítů je ochrana před zářením. Ochrana před různými druhy záření je upravovaná v samostatných normách, vztahujících se k účelu, pro který má sloužit, jako např.. svářečské filtry, filtry na ochranu před ultrafialovým zářením nebo na ochranu před jinými zářením z umělých zdrojů. Kvalita a požadavky na tyto filtry vymezují samostatné předpisy a garantuje jich výrobce, respektive dodavatel takového ochranného prostředku.

Sluneční záření a ochranné brýle

Mnohá povolání jsou vykonávány v přirozeném světle intenzita kterého může být podle prostředí různá. Hlavním účelem protislunečních filtrů je ochrana lidského oka před silným slunečním zářením a snížení namáhání oka. Norma určuje stupně ochrany, transmitace a souvisejících požadavků protislunečních filtrů pro použití v průmyslu. Kritéria výběru a použití těchto filtrů se určují podle prostředí v němž mají plnit účel ochrany. Tmavost filtru se posuzuje podle průměrné běžné intenzity světla v prostředí, v němž je práce vykonávána. Například stupeň ochrany "tmavý" je určen pro používání ve střední Evropě. "Velmi tmavý" a "extrémně tmavý" filtr je určen pro tropické a subtropické oblasti, dále na pozorování oblohy, ve vysokohorských oblastech, na zasněžených plochách, na světlých vodních plochách, na písečných plochách, v křídových a vápencových lomech. Tyto filtry nejsou ale vhodné pro použití v silničním provozu a při vedení vozidel.

Ochranné brýle a dioptrická korekce

Z pohledu oční optiky můžeme ochranné brýle rozdělit do několika skupin, a to podle konstrukce brýlového rámu, respektive možnosti kombinace s korekcí nebo bez korekce, při zachování výše uvedených bezpečnostních požadavků.

Ochranné brýle s přímo zabudovanou dioptrickou korekcí.

Jsou to brýle, jejichž brýlová čočka tvoří přímo ochranu před nebezpečím. Tyto brýle jsou většinou kovové konstrukce s bočními kryty, které zabraňují proniknout odletujícím částicím k oku. Tyto brýle jsou využívány převážně na ochranu před pronikáním malých cizích tělísek s malou energií. K takovým činnostem patří např. broušení, leštění, vrtání.

Ochranné brýle s dodatečně vestavěnou korekcí.

Jsou to brýle s dodatečným rámem na brýlové čočky. Rám, respektive střed brýlí tvoří samostatný rám, do kterého je možné dodatečně zabudovat brýlové čočky požadované dioptrie. Takový rám je chráněn předním štítem, který je zahnutý tak, že zároveň vytváří boční ochranu. Tyto brýle lze po vyjmutí rámu používat jako nedioptrické ochranné brýle. Tento typ při použití dodatečné korekce je určen na ochranu před odletujícími částečkami s větší energií, např. střepy, třísky, stříkající kapalina, horké částice s vysokou rychlostí. Oko je při tomto typu chráněné zdvojeným průzorem.

Ochranné brýle bez možnosti zabudování dioptrické korekce.

Jsou to ochranné brýle, kde v rámci konstrukce není možné zabudovat dioptrickou korekci. Některé typy jsou konstruovány tak, že umožňují používat s těmito brýlemi i druhé (vlastní) brýle, které jsou umístěny pod ochrannými brýlemi. Tento typ je podle použitého konstrukčního materiálu určený na ochranu před odletujícími částečkami s velkou energií, např. střepy, třísky, stříkající kapalina. Některé typy musí těsno přilnout k obličeji, aby tak zabránily proniknutí zejména tekutin a prachu do oblasti očí. Takový typ najde uplatnění zejména v oblasti prašného prostředí, nanášení barev a práce s biologickým materiálem.

Závěrem lze říci, že i tento druh brýlí začíná mít stále větší význam pro svého nositele, protože se po letech absence poskytování ochranných pracovních prostředků dostává do popředí a zaměstnavatelé věnují této oblasti stále více pozornosti.